13e zondag door het jaar (26-27 juni)

VERDERE VERSOEPELINGEN VAN CORONAPROTOCOL IN RK KERK

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Vanaf 26 juni wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Concreet:

  • geen mondkapjes meer nodig;
  • geen maximum aantal kerkgangers meer (maar wel de 1,5 m in acht nemen bij lopen en zitten);
  • geen aanmeldplicht meer, tenzij men door de verwachte toeloop de 1,5 m niet denkt te kunnen handhaven;
  • van max 4 naar maximaal 12 cantores (op minstens 1,5 m van elkaar en goed geventileerd).

Wat blijft:

  • registratieplicht aan de deur
  • volkszang niet toegestaan
  • huidige wijze van communie-uitreikiing

Wilbert van Erp, namens het parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulus-parochie


SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 26-27 juni 2021, 13e zondag door het jaar (B):  Wijsh. 1,13-15; 2,23-24 – 2 Kor. 8,7.9.13.15 – Mc. 5,21-43 of 5,21-24.35b-43


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 26 juni is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 27 juni is er een speciale eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin tien kinderen hun Eerste H. Communie ontvangen: Ian, Iza, Jonny, Lars, Mara, Marc, Maria, Mila, Sara en Stephan. Thema: ‘Groeien en delen’. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van zangers van het tienerkoor o.l.v. Ans Bulles; pianist/organist: António Pedrosa. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 11:00 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 27 juni is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met medewerking van zangers van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (26 juni): Ter ere van Mara. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (27 juni): Voor Elias Crans, die zondag j.l. het sacrament van H. Doopsel heeft ontvangen. — Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen, Corrie Einfeld-Pfenniger, Doortje Vervoorn-Zandbergen, Mia Duijndam,. — Voor opa Willemmaarten en oma Lidwien, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim,
Jo Vlasveld, Joop Gordijn, Kees van Schie, Siem Heemskerk; vader, moeder en Martien Hendriks..

Parochiekern H. Laurentius (27 juni ): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie van Boheemen-van der Krogt, Jan van Wissen, familie van. Wissen-van Brecht, Nel Verburg-Waaijer,
Kees van Dijk, Aad van Dijk, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-
van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, en voor de 8 jaar geleden overleden pastoor van de Plas.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 4 juli is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles.

Dinsdag 29 juni wordt om 11:00 uur de uitvaartviering gehouden van mevrouw Hendrika Cornelia (Hennie) van der Meer-Tijssen, op 22 juni overleden in de leeftijd van 92 jaar. Voorganger is Marianne Turk.

— Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de corridor ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 3 juli is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 4 juli is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (9)

De viering met de communicanten van 27 juni in de Goede-Herderkerk vraagt om een bijpassende versiering van het priesterkoor. Naast de (pauselijke) kleuren wit en geel gebruikte de bloemenwerkgroep ook het koren, het brood en de druiven, als verwijzing naar de communie.

PAUSCAST

Aflevering 12 van de podcastserie over Vaticaanstad, is getiteld: Wie wordt de nieuwe paus? (via NPO Radio 5)

Andrea Vreede, Vaticaan-correspondent voor de NOS, en Wilfred Kemp, KRO-NCRV presentator, bespreken alle ins en outs van het kleinste land ter wereld en zijn belangrijkste inwoner.