14e zondag door het jaar (3-4 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 3-4 juli 2021, 14e zondag door het jaar (B): Ez. 2,2-5 – 2 Kor. 12,7-10 – Mc. 6,1-6


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 3 juli is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 4 juli is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 4 juli is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (3 juli): Ter ere van Mara. — Jan Versteegen, overleden ouders Den Blanken-van den Bosch, Janny Nuysink-Versteegen, Kees en Lenie Versteegen, Huib en Riet Versteegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder (4 juli): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen, Corrie Einfeld-Pfenniger, Doortje Vervoorn-Zandbergen, Mia Duijndam,. — Voor Theo Jaspers, Ton Choefour, Jan Mooren, Ton van Kempen, Ria van der Kroft- van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Rie van der Meer-Montanus, Ria Tacx-van Kampen.

Parochiekern H. Laurentius (4 juli ): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Gerardus van Santen en Anna van Santen-Arkesteijn, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Paul Ammerlaan, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo
van Bohemen.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 11 juli is er een woord- en gebedsviering waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de corridor ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 10 juli is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van zangers van het eigentijds koor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 11 juli is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


DIVERSITEIT IN DE BIJBEL: OVER (ONDER)SCHEIDEN

© Tynke Van Schaik

God scheidt in het scheppingsverhaal het licht van de duisternis en het land van de zee. Door zaken te onderscheiden en uit elkaar te halen, ontstaat er iets nieuws. Het verschil schept nieuwe betekenis, aldus Jean Bastiaans en Lieve Wouters in hun bijdrage aan de Kerknet-rubriek ‘Bijbel van A tot Z’. Lees meer (via kerknet.be)