15e zondag door het jaar (10-11 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 10-11 juli 2021, 15e zondag door het jaar (B): Amos 7,12-15 – Ef. 1,3-14 of 3-10 – Mc. 6,7-13


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 10 juli is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van zangers van het eigentijds koor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 11 juli is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 11 juli is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (10 juli): Voor Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven, overleden familie Roeleven-den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder (11 juli): Voor Niek Captein, Cas Captein en Lieke Laning, die vanmiddag het Heilig Sacrament van het doopsel zullen ontvangen. — Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Lidy van Ruiten-Vogels, Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen, Corrie Einfeld-Pfenniger, Doortje Vervoorn-Zandbergen, Mia Duijndam,. — Voor Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Petronella Kocken-van Wensveen, Wil Ouwerkerk-Kershof.

Parochiekern H. Laurentius (11 juli ): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Gerardus van Santen, Anna van Santen-Arkesteijn, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Paul Ammerlaan, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie- van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
 • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
 • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
 • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 18 juli is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het tienerkoor of jongerenmiddenkoor.

Op 8 juli 2021 is overleden mevrouw Alijda Theodora Maria van Ruiten-Vogels, in de leeftijd van 84 jaar. De uitvaartdienst voor Lidy van Ruiten wordt gehouden op maandagmiddag 12 juli, om 13:30 uur.. Voorganger is Marianne Turk. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op het kerkhof achter de kerk.

Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 17 juli is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 18 juli is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van zangers van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


ZOMERNUMMER TUSSENBEIDE VERSCHENEN

Deze week verscheen het bisdomblad Tussenbeide, dit keer met een speciale zomerbijlage Groei & bloei. De bijlage bevat (bijbelse) puzzels en doe-dingen voor jong en oud, kijktips én een stripverhaal over de heilige Laurentius en de schatten van de Kerk. Lezers van Tussenbeide ontvangen daarbij ook een ‘groei- & bloeikaart’. Lees meer (bisdomrotterdam.nl)

Tussenbeide wordt verspreid via de parochies, maar is ook te lezen in een online editie (pdf).

 • Bisschop – Woord van de bisschop
 • Woord van God – ‘Dat raakt je tot in je ziel’
 • Laurentius is verwonderd – Andreas’ roeping
 • Laurentius fietst – Bijzonder het Groene Hart
 • Kerkbalans – Middelen voor de zending van de Kerk
 • Nieuws – Kort nieuws
 • Kiezen voor de Kerk – Tim van Setten aan het woord
 • Laurentius zingt – Met barmhartige ogen – het Salve Regina
 • Tips van Laurentius – Lees, kijk, luister, proef
 • Interview – ‘Zo wil ik diaken zijn’
 • Laurentius leest de Bijbel – Wat is dan de mens?
 • Vraag & antwoord – Wat is een ‘katholieke’ vakantie?
 • Laurentius helpt – Dienen door te doen
 • Nationale Bedevaart – Vier mee via de livestream
 • In memoriam en personalia