Mededelingen & nieuws (14 juli)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 14 juli 2021.

Beste parochianen,

Op 15 juli gedenkt de kerk de heilige Bonaventura. Geen onbekende heilige in Leiden en daarbuiten. Velen hebben de middelbare- schooltijd op het ‘Bona’ doorgebracht. Waar komt zijn naam vandaan? Op vierjarige leeftijd werd hij door Franciscus van Assisi op wonderbare wijze genezen van een ziekte. Het kind zou hebben uitgeroepen: “Wat een gelukkige gebeurtenis!” Sindsdien droeg hij die uitroep als bijnaam. Hij trad in bij de Franciscanen en ging in Parijs studeren. In zijn tijd waren de Franciscanen verdeeld over de koers naar de toekomst toe. Sommigen wilden een strenge, contemplatieve levenswijze volgens Benedictus en anderen weer zo letterlijk mogelijk de regel van Franciscus navolgen. Wat te doen? Bonaventura koos voor een middenweg tussen een godverbonden, gemeenschappelijk gebedsleven en de apostolische ijver naar de mensen toe. Zijn wapenspreuk was: “solo Deo honor et gloria”.

Koers — Wat is de koers voor de kerk van morgen? Hoe geven wij als christenen leiding aan de kerk en daarbuiten? Jezus heeft geen managementcursus gevolgd. Maar wel de Blijde Boodschap aan ons gegeven, het Evangelie met een aantal zinvolle raadgevingen. In de allereerste plaats gaat het erom je hart te laten spreken, gaat het om innerlijke bezieling!!!!! Wat motiveert en inspireert jou als mens in de leidinggevende taak of zorgtaak die jou is toevertrouwd. Jezus spreekt over een huurling die geen hart heeft voor zijn schapen en hen in de steek laat als een wolf komt. En Hij vertelt over de goede herder die 99 schapen achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken. Daar komen wij het allerbelangrijkste in het leiding geven tegen: hart hebben voor mensen. Mensen zijn geen nummer en ook geen gebruiksvoorwerp die je voor een ander inwisselt. Mensen behoeven aandacht, zorg, bijsturing, correctie als dat nodig is, en vooral respect en waardering.

Samen leiding geven — Als christenen geven wij samen leiding in de kerk, door onze houding, door ons geloof en door onze compassie! Wij volgen Jezus, als de goede herder. Hij die aandacht had voor mensen, hielp waar Hij kon en anderen ertoe bracht om mee te helpen. Hij roept ons op tot gebed en dienstbaarheid. Daarbij is ons leiderschap niet een kwestie van overheersen, maar van dienstbaar zijn. Zien waar de nood is en de kwade machten bestrijden. Medelijden, compassie!! Voor iedere christen!! Solo Deo honor en gloria!! Alleen aan God komt de eer en glorie toe.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


ORGELCONCERT ANTÓNIO PEDROSA IN DE PIETERSKERK

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210605_184531-485x1024.jpg

Het dames- en herenkoor van de Goede-Herderkerk is al vijf jaar gezegend met een virtuoos organist: António Pedrosa. Vele kerkgangers genieten van het orgelspel van deze Portugese masterstudent aan het Conservatorium Amsterdam. Niemand speelt ‘U zij de Glorie‘ zoals hij (uit het blote hoofd).

António bespeelde al diverse historische orgels in Alkmaar, De Rijp en West-Graftdijk.

Op zondagavond 25 juli bespelen António Pedrosa en zijn vriend Víctor Baena (in 2019 winnaar van het Internationale Schnittger Orgelconcours in Alkmaar) het befaamde historische Hagerbeerorgel in de Pieterskerk te Leiden. Een deel van de orgelpijpen in de Pieterskerk stamt nog uit het midden van de vijftiende eeuw.

Op het programma staan werken van Jan Pieterszoon Sweelinck en enkele leerlingen. 2021 is uitgeroepen tot Sweelinck-jaar: precies 400 jaar geleden overleed deze beroemde Nederlandse componist en bespeler van het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam.

Voor meer informatie over kaartverkoop en aanvangstijd zie de website van de Pieterskerk. Gaat het zien en vooral horen!


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM DE KERK

Verleden week verscheen aflevering 16-7 van het parochieblad Rondom de Kerk, voor de maanden juli en augustus. De gedrukte versie wordt verspreid via de kerken van elke parochiekern. Hier vind u de digitale versie (pdf).