16e zondag door het jaar (17-18 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 17-18 juli 2021, 16e zondag door het jaar (B):  Jer. 23,1-6 – Ef. 2,13-18 – Mc. 6,30-34


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 17 juli is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 18 juli is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 18 juli is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (17 juli): Voor Wilma Velthuysen-Rietveld. — Uit dankbaarheid.

Parochiekern De Goede Herder (18 juli): Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk. — Om zegen over het geregistreerd parnerschap van Frederieke Brouwer en Daan de Vries. — Om zegen over de dopelingen: Noah Demian, Lieke Laning, Cas en Niek Kaptein. Zij hebben het Heilig Sacrament van Doopsel mogen ontvangen. — Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Lidy van Ruiten-Vogels, Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen, Corrie Einfeld-Pfenniger, Doortje Vervoorn-Zandbergen. — Voor Peter Brouwer, Mieke Kranse-Willems, Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven, Mia, Aad en Erwin Duijndam, overleden ouders Duijndam-Raaphorst.

Parochiekern H. Laurentius (18 juli ): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Leen en Josien Olsthoorn-Lourens, Arie, Marie, Kees en To Olsthoorn, Siem van Es, Arnold van Swieten, Paul Ammerlaan, Bert de Jong en Lena de Jong-van der Geest, Nel Verburg-Waaijer, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Wil Hilgersom, familie De Jong-van der Poel, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 25 juli is er een eucharistieviering waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 24 juli is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 25 juli is er een eucharistie waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


BARMHARTIGHEID

Ook al ligt het Jaar van Barmhartigheid ruim achter ons, barmhartigheid ligt aan de basis van een christelijke leefwijze. Barmhartigheid gaat verder dan rechtvaardigheid, zoals paus Franciscus ons in deze amusante animatie van nog geen drie minuten uitlegt (via YouTube). Engels gesproken, maar met Nederlandse ondertiteling. Van harte aanbevolen! — Pastoor Walter Broeders

LEVENSVREUGDE — COLUMN ANNEMIEKE SCHRIJVER

Na een halve eeuw levenservaring durft Annemiek Schrijver te constateren dat hoe trouwer ze aan zichzelf blijft, hoe aangenamer ze voor anderen is. ‘Door jouw levensvreugde maak je anderen gelukkig en daar gaat je ziel pas echt van zingen’, schrijft ze in haar nieuwe column. Lees meer (via kro-ncrv.nl)