Mededelingen & nieuws (21 juli)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 21 juli 2021.

Beste parochianen,

Het evangelie van komende zondag gaat over de vijf broden en de twee vissen. Jezus voedt de menigte. Echter de leerlingen zagen niet in dat deze broodvermenigvuldiging een teken was, een verwijzing naar het feestmaal dat Jezus voor alle mensen wil aanrichten. Zij zagen alleen de gave, het brood dat zij die dag nodig hadden, ze hadden geen oog voor de Gever die zelf brood van eeuwig leven voor hen worden wil.

Ontgoocheld — Jezus was ontgoocheld door de blindheid van het volk. Hij trok zich terug in het gebergte, helemaal alleen. Aan de aardse verwachtingen van het volk wilde Hij niet beantwoorden. Hij voelde zich niet geroepen om voor hen ‘een broodkoning’ te zijn: “niet omdat ge tekenen gezien hebt, zoekt gij Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild.”

Geloof? — Dit evangelie stelt ook ons vandaag voor de vraag: wat verwachten wij van Jezus? Mensen stellen tegenwoordig meer dan vroeger de vraag: wat hebben wij aan het geloof? Zo dachten de Joden ook in de tijd van Jezus. Aan die man hebben wij iets, die kan ons brood geven. Hij moet onze koning worden. Maar Jezus gaat op die verwachtingen niet in, Hij weet: niet van brood alleen leeft een mens. Een mens verdient meer, ook al weet hij dat zelf niet.

Doop en eucharistie en vormsel — Jezus wordt voor ons ‘kleding’, want in het doopsel werden wij bekleed met de gerechtigheid van Jezus zelf. Hij wordt voor ons ‘voedsel’, want Hij is voor ons ‘levend brood’. Wie van dit brood eet, wie leeft vanuit de eucharistie, zal leven door Jezus, zoals Jezus leeft door de Vader. Jezus wil voor ons ‘leven’ worden, door de kracht van de Heilige Geest, want Hij is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald “als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid”.

Inzet — Als wij groeien in liefde voor Christus, mogen wij leven met Hem in eeuwigheid en kunnen wij zijn boodschap verstaan, en zijn Brood delen. Medemensen werkelijk liefhebben en iemand liefhebben is zijn welzijn willen en daarvoor alles in het werk stellen. Ik zag dat ook gebeuren in Limburg, mensen die elkaar hielpen: zandzakken plaatsen, huizen droogmaken. Elkaar nabij zijn. Zonder er iets voor terug te willen hebben. Inzet en medemenselijkheid zijn het begin van de oplossing van de grote vragen in onze samenleving.

Mooie zomer! — Pastoor Walter Broeders

ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (11)

Foto’s Heleen Brouwer

Nadat de voormalige Christus Dienaar-kerk in Zoeterwoude-Dorp al in het najaar van 2019 werd afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw, werd enkele weken geleden de voormalige Menswordingkerk in Leiderdorp gesloopt. De verkoop van deze gebouwen heeft de herinrichting van de Sint-Janskerk en de Goede-Herderkerk mede mogelijk gemaakt, maar het blijft moeilijk voor de parochianen die er vele jaren hebben gekerkt en er hun ziel en zaligheid in gelegd hebben. Emeritus-pastoor Jan Olsthoorn schreef de volgende woorden bij deze beelden:

Menswordingkerk
mijn kerk
onze kerk
plaats van herinneringen
onze geluksmomenten
onze tranen
nu een kale vlakte.

Wij bouwen ons leven verder op.
Gelukkig is er een andere plaats
om ‘De Goede Herder’
te kunnen vinden
en we blijven groeien
in ‘Menswording’.


ZOMERVAKANTIE

Pastoor Walter Broeders is drie weken met vakantie en wenst iedereen een mooie zomer.

Ook deze woendagblogpost stopt drie weken.