17e zondag door het jaar (24-25 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 24-25 juli 2021, 17e zondag door het jaar (B): 2 Kon. 4,42-44 – Ef. 4,1-6 – Joh. 6,1-15


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 24 juli is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 25 juli is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. In verband met voorzorgsmaatregelen vanwege een coronabesmetting dit keer zonder medewerking van zangers van het dames- en herenkoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 25 juli is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (24 juli): Simon en Gre van der Salm — Sjaak van der Salm

Parochiekern De Goede Herder (25 juli): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Lidy van Ruiten-Vogels, Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen, Corrie Einfeld-Pfenniger, Doortje Vervoorn-Zandbergen. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Jan Straathof, vader, moeder en Martien Hendriks, Nel Koek-Zwetsloot, Jeanne Nijssen, Jan Zwetsloot, Jo Vlasveld, Joop Goddijn.

Parochiekern H. Laurentius (25 juli ): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Wil Hilgersom, familie de Jong-van der Poel, Riet van der Helm-van Vliet( jaargetijde), familie van Boheemen-van der Krogt, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 1 augustus is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van zangers van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 31 juli is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 1 augustus is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van cantor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

22 JULI: FEEST VAN MARIA MAGDALENA

Maria Magdalena, Geschilderd portret door Jan van Scorel, 1530. Rijksmuseum Amsterdam

Ongetwijfeld is Maria Magdalena een van de interessantse personen die in de nabijheid van Jezus hebben verkeerd. Om haar persoon en leven werden in de middeleeuwen allerlei legendes geweven, waarbij gegevens over verschillende Maria’s uit de evangelies werden gecombineerd.

Haar feestdag is vastgesteld op 22 juli. In 2016 is haar plaats in de rangorde van liturgische gedachtenis in de kalender van de Rooms-Katholieke Kerk door toedoen van paus Franciscus opgewaardeerd: van gedachtenis tot feest. Daarmee werd Maria van Magdala verheven tot de apostelrang. 

De online katholieke encyclopedie (via kro-nrcv.nl) biedt veel interessante informatie over Maria Magdalena, in een artikel van Frank Bosman en Christian van der Heijden.

Ook op heiligen.net staat een uitgebreid artikel, opgesteld door Dries van den Akker S.J. Het bevat uitgebreide citaten uit het Nieuwe Testament en middeleeuwse bronnen. Inhoudsoverzicht: 1.1 Maria Magdalena in de evangelies. – 1.2 Maria Magdalena opgebouwd uit drie Maria’s? – 2.1 Maria Magdalena in de westerse traditie: bij de Kerkvaders – 2.2 De westerse traditie: de groei der legenden in de middeleeuwen – 2.3 Legenda Aurea – 3 Maria Magdalena’s dood in de oosterse traditie – 4.1 Verering & Cultuur – 4.2 Patronaten.

Wie nog meer wil weten over deze kleurrijke vrouw, kan naar Utrecht reizen. Momenteel wordt er in Museum Catharijneconvent een tentoonstelling over haar gehouden.