18e zondag door het jaar (31 juli-1 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 31 juli-1 augustus 2021, 18e zondag door het jaar (B): Ex. 16,2-4.12-15  – Ef. 4,17.20-24 – Joh. 6,24-35


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 31 juli is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 1 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 1 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van cantor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (31 juli): Uit dankbaarheid — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (1 augustus): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Regina Paardekoper-van der Ven, Lidy van Ruiten-Vogels, Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen, — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Ria van der Kroft-van Vliet, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas.

Parochiekern H. Laurentius (1 augustus): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, Frans Klijn, Mien Klijn-Lexmond, Thijs Klijn, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Nel Verburg-Waaijer, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 8 augustus is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met cantoren. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Op dinsdag 27 juli is overleden mevrouw Regina Paardekoper-van der Ven, in de leeftijd van 83 jaar. De uitvaartdienst voor Regina Paardekoper wordt gehouden in de Goede Herderkerk op maandag 2 augustus. Voorganger in de gebedsdienst is diaken Gerard Clavel. Aanvang: 14:00 uur.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 7 augustus is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur.

Deze week verscheen de Sint-Jan nieuwsbrief voor de maanden augustus-september. Lees hierin meer over Maria Hemelvaart, Kinderkerk en praten over depressiviteit door corona.

Voor meer informatie: raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 8 augustus is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


NIEUWS UIT DE HHPP

Eerder deze maand werd het carillon van de H. Lodewijkkerk na een ingrijpende restauratie weer in gebruik genomen. De klokken, klepels en hamers, door weer en wind aangetast, kregen van klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts een grondige onderhoudsbeurt. Bovendien werd een digitaal aangestuurd stokkenklavier vervaardigd, zodat het carillon met de hand en op afstand te bespelen is. Het project kon worden gerealiseerd dankzij een legaat en een crowdfundingsactie van het Leids Carillon Genootschap.

Voorheen klonk het klokkenspel automatisch op hele, halve uren en het kwartier via een computer. Alleen vooraf geprogrammeerde melodieën konden tot klinken worden gebracht. Nu is het ook mogelijk om de klokken ‘live’ en op afstand te bespelen, via het stokkenklavier. Met de nieuw aangebrachte klepels (zie foto) kan de beiaardier bovendien de klanksterkte van elke klok variëren. Bekijk de video (Unity.NU via YouTube)


PLANT VAN DE MAAND: KAMPERFOELIE

De redactie van de website katholiek.nl bespreekt elke maand de symbolische betekenis van een plant of bloem — onder het voorbehoud dat symboliek geen exacte wetenschap is: “De één geeft de ene betekenis aan een bloem, de ander een heel andere. Ze veranderen ook in de tijd. Zeventiende-eeuwse bloemstillevens kennen andere symboliek dan de verborgen ‘liefdesboodschappen’ uit de preutse Victoriaanse tijd.”

Deze maand (op het nippertje!) aandacht voor de kamperfoelie en de duurzaamheid van de liefde. Lees meer