Mededelingen & nieuws (18 augustus)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 18 augustus 2021.

Beste parochianen,

De vakantieperiode is voor mij even afstand nemen van de uitdagingen en activiteiten van het werk. En tegelijkertijd leert mij deze periode te genieten van alles wat je geboden wordt aan cultuur, natuur, goede gesprekken en de lekkernijen uit de keuken. Genieten is een werkwoord, daar moet je ook je best voor doen! Italië is voor mij dan juist ‘the place to be’! Italianen leren mij om bewuster te leven, te genieten van alles wat je ontvangt en op de een of andere manier kunnen zij geschiedenis, kerk en het dagelijkse leven met elkaar verbinden. Dan heb je genoeg aan je tentje en een luchtbed en aan wat boeken. Boeken over geschiedenis en de kerk.

’t Hooge Nest — Geschiedenis op haar best is meestal geen droge opsomming van feiten uit een verleden. Pas als ze in een bezielend verband worden gebracht, in een verhaal dat gelezen móet worden, maken ze indruk, zodat wij blijven beseffen waartoe de mens in staat is! Roxanne van Iperen schreef met ’t Hooge Nest zo’n verhaal: over een onderduikadres in het Gooi tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar Janny Brilleslijper (1916-2003) met haar zus Lien (1912-1988) veel Joden in de nabijheid van NSB-buren en nazikopstukken voor korte of langere tijd verborgen hielden. Je leest weer hoe weerzinwekkend mensen kunnen zijn voor elkaar, hoe wreed en bruut, hoe mensen elkaar kunnen verraden. Maar ook hoe mensen opkomen voor elkaar onder moeilijke en vaak gevaarlijke omstandigheden.

De Kesel — Hoe belangrijk is het dan, dat wij het zaad van het evangelie blijven verspreiden, beseffend dat ieder mens door God geschapen is en wij met en voor elkaar respect moeten betonen. In het boek van kardinaal Jozef de Kesel, Geloof en Godsdienst, beschrijft hij hoe de situatie van de kerk is veranderd. Cultuur en godsdienst hoorden bij elkaar! De kerk zal daarom zich moeten herbezinnen over haar plaats in de samenleving. De kerk is daarbij geroepen om een teken te zijn van Gods liefde in de wereld van vandaag. Door haar solidaire levensstijl en haar stem te laten horen in het ethische en maatschappelijke debat. Hoopvol voor de nabije toekomst en uitdagend in de wereld van vandaag.

Verantwoording — Nog even en de scholen gaan weer starten, en dat is ook het moment dat het parochiële leven weer actiever gaat worden. We nemen de draad weer op en daarbij de verantwoording voor al ons werk in onze gemeenschappen. De rust en de verkwikking van onze vakanties hebben ons energie gegeven om aan de slag te gaan. Vragen en uitdagingen wachten op ons. Samen verder bouwen aan een kerk, die een teken mag zijn van Gods liefde in deze wereld. De geschiedenis leert ons dat wij daar altijd aan moeten blijven bouwen. In alle vrijheid wel te verstaan.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (12)

Het feest van Maria Tenhemelopneming werd zondag j.l. in de Goede Herderkerk gevierd met een bijzondere viering van woord en gebed. Parochianen kregen bij binnenkomst een waxinelichtje overhandigd dat men na de voorbeden bij het Mariabeeld kon aansteken. Onder de klanken van een Ave Maria groeide een kleine zee van licht.

Voorganger Thea Epskamp schetste een prachtig beeld van de betekenis van Maria voor gelovigen door de eeuwen heen. De fraaie bloemversiering in blauw en wit (met dank aan de dames van de bloemengroep), de gezangen door leden van het jongerenmiddenkoor en de betekenisvolle teksten die werden uitgesproken droegen allemaal bij aan een indrukwekkende Mariaviering! — Gerard van der Hulst


LAATSTE EUCHARISTIEVIERING VAN PASTOOR VAN VLIET IN REGIO OOST

Vanaf de Advent tot nu toe heb ik op twee zondagen van de maand in de parochiekern De Goede Herder met uw gemeenschap de Eucharistie mogen vieren. De andere twee zondagen assisteerde ik in de Augustinusparochie (Katwijk Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar). Per 1 september heeft de bisschop mij benoemd tot pastor van die Augustinusparochie – mede omdat daar binnenkort één teamlid afscheid zal nemen. Het is een halftime benoeming, want ik ben al halftime benoemd voor theologische taken (o.a. colleges systematische theologie aan de priesteropleiding van het Bisdom Haarlem-Amsterdam). Op zondag 22 augustus zal ik voor het laatst voorgaan in uw mooie kerkgebouw.

Graag spreek ik mijn waardering uit voor uw gemeenschap. Ik ben blij u te hebben leren kennen. Bij waardering denk ik aan drie dingen: De goede verzorging van de eucharistievieringen en de andere liturgische vieringen; de grote inzet van de vrijwilligers o.a. na de H. Mis met koffie buiten voor wie wil (ja, de onderlinge gemeenschap is belangrijk); de tien (!) communicantjes die op 27 juni voor het eerst aan de Eucharistie hebben deelgenomen (een relatief grote groep in vergelijking met andere parochies; ja, het is belangrijk om jonge kinderen en hun ouders bij ons mooie katholieke geloof te betrekken!).

Ik ben blij met mijn twee halftime taken! Ik heb ook de Augustinusparochie met haar zes (!) parochiekernen als een voor mij fijne parochie leren kennen. Helaas is er een tekort aan priesters… Ik hoop dat er voor de “Goede Herder” andere assistenten gevonden kunnen worden. We zien elkaar zondag 22 augustus en ik spreek de wens uit, dat de karakteristieke koepel van de Goede Herder nog heel lang een baken en herkenningsteken van hoop en gemeenschapszin moge zijn. Tot zondag a.s.! — Pastoor Kees van Vliet.