21e zondag door het jaar (21-22 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 21-22 augustus 2021: 21e zondag door het jaar: Joz. 24,1-2a.15-17.18b – Ef. 5,21-32 – Joh. 6,60-69


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 21 augustus is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 22 augustus is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Kees van Vliet voorgaat. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 22 augustus is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met cantor van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (21 augustus): Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (22 augustus): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Regina Paardekoper-van der Ven, Lidy van Ruiten-Vogels, Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen. — Voor Doortje Vervoorn-Zandbergen, Corrie Zwetsloot-van der Meer, Piet Hartwijk, Jan Windt, Alie Rotteveel, Nel Bruines-Overmeer, Frans en Lex Winkelhuis.

Parochiekern H. Laurentius (22 augustus): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie van Boheemen-van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Gerard Granneman, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn,  Apollonia van Schie- van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen-Tas.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 29 augustus is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het tienerkoor of jongerenmiddenkoor. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 28 augustus is er een woord- en gebedsviering waarin Annie Borst voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 29 augustus is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


KERK EN CORONA: EEN TERUGBLIK OP 2020

Deze zomer publiceert rkkerk.nl een serie artikelen die eerder zijn gepubliceerd in de Pius Almanak voor 2021. De artikelen schetsen een beeld van hoe de kerk in 2020 werd geconfronteerd met de ingrijpende consequenties van de coronapandemie en hoe men daar in die eerste periode mee om is gegaan.

Vanuit het noordelijk bisdom Groningen-Leeuwarden beschrijft perschef Lammert de Hoop hoe de parochies reageerden toen de coronacrisis uitbrak? Lees meer (via rkkkerk.nl)