Maria Tenhemelopneming (14-15 augustus)

Maria Tenhemelopneming, detail van schilderij door Titiaan, 1516-1518

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 14-15 augustus 2021: Maria Tenhemelopneming: Apok. 11,19a; 12,1-6a.10b – 1 Kor. 15,20-26 – Lc. 1,39-56


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 14 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 15 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van zangers van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 15 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met cantor van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (14 augustus): Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria

Parochiekern De Goede Herder (15 augustus): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Regina Paardekoper-van der Ven, Lidy van Ruiten-Vogels, Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen. — Voor Mieke Kranse-Willems, Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Mia, Aad en Erwin Duijndam, Overleden familie Duijndam-Raaphorst, Jan Straathof, Nel Koek-Zwetsloot, Jeanne Nijssen, Jan Zwetsloot, Simon Honselaar.

Parochiekern H. Laurentius (15 augustus): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Annie van de Burg van Veen (jaargetijde), Paul Ammerlaan, Bert de Jong en Lena de Jong-van der Geest, Thijs Klijn, Piet de Jong, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 22 augustus is er een eucharistieviering waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoorn. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 21 augustus is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 15 augustus is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met cantor van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


WAT VERLANGEN NAAR VAKANTIE MET DE HEMEL TE MAKEN HEEFT — COLUMN SIM D’HERTEFELT

“Verlangen naar vakantie is zoals verlangen naar extase een verlangen naar moeiteloos zijn. Je zou het ook een verlangen naar de hemel kunnen noemen.” Aldus Kerknet-redacteur Sim D’Hertefelt in zijn zomercolumn, die hij besluit met een bemoedigende conclusie: “De hemel is één lange vakantie”. Lees meer (via kerknet.be)