Mededelingen & nieuws (25 augustus)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Egmond, woensdag 25 augustus 2021.

Beste parochianen,

Momenteel verblijven de studenten van Vronesteyn met mij in de abdij van Egmond voor een korte retraite aan het begin van een nieuw studiejaar.  Dit klooster is gesticht in 1935 vanuit de abdij van Oosterhout. Alles in dit klooster gebeurt in volstrekte rust: de eucharistie, de maaltijden in stilte en het werk in huis of op het land. Voor hen die hier te gast mogen zijn een verademing.

Galaten — Wij lezen met elkaar de Galatenbrief  van de apostel Paulus. Hij stimuleert de inwoners van Galatië (het huidige Turkije, rond Ankara) om te vertrouwen op Christus. Door Christus zijn wij verlost, niet door de wet!  Blijf trouw aan jouw geloof in  Christus, schrijft hij. En als je gelooft, doe dan wat Christus jou heeft opgedragen. Leef naar de Geest en dient elkaar met liefde.

Parochie — Dat bracht ons bij de vraag aan de toekomstige priesters van ons bisdom: hoe zou jouw parochie eruit moeten zien als jouw geloven in Christus centraal staat?  Zijn wij te veel bezig met het doen, het navolgen van de regeltjes en lijkt het erop dat de bezinning op ons geloof in Christus ondergesneeuwd raakt?

Liturgie — Kunnen wij in onze kerken in onze liturgie het venster naar de eeuwige openen? Hebben de woorden uit de Schriften, de overweging en mijn gang naar de heilige Communie mijn geloof versterkt? Daarbij staan alle regels in de liturgie  niet op zichzelf, maar hebben een doel. Onze houding, onze intentie en uitstraling zal het verlangen naar God wekken en ons geloof versterken. De broeders in het klooster houden ons dit voor.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 


MIVA KERKCOLLECTE 2021

Dit jaar steunen we met de MIVA-collecte het werk van Pionier Duncan in Kenia.  Hij is directeur van een Centrum voor gezondheid en onderwijs in Kajiado in Kenia. Dit centrum, in 1979 opgezet om kinderen met een handicap te helpen, is inmiddels uitgegroeid tot een volledige kliniek voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg. Daarnaast is er fysiotherapie en worden er protheses en hulpmiddelen op de orthopedische afdeling gemaakt. Momenteel ontvangen 81 kinderen met een handicap onderdak en hulp op dit centrum.

Duncan: “We zijn een kerkelijke organisatie. Liefde en compassie met mensen die een handicap hebben, vinden wij erg belangrijk. Wij geloven dat een handicap geen onkunde is, maar dat kinderen die opgroeien met een handicap alsnog het beste uit zichzelf kunnen halen. Daar hebben ze dan wel wat ondersteuning bij nodig.”

Buiten de kliniek loopt er ook een sociaal programma. Specialisten gaan langs bij ouders op zoek naar kinderen, die er baat bij hebben als ze worden opgenomen in het centrum. Kinderen met een handicap leven vaak in armoede en daarom willen we niet alleen het kind, maar ook de ouders helpen. Ervoor zorgen, dat zij een inkomen hebben en dat zij meer te weten komen over ‘leven met een handicap’. Kajiado County is een ruig  gebied, met een oppervlakte van 22.000 vierkante kilometer. En de wegen zijn  er slecht, soms niet te berijden. Het is echter te belangrijk om mensen juist in de afgelegen gebieden te blijven bezoeken.  Daarbij is een sterke auto onmisbaar. Momenteel is er alleen een huurauto, die veel geld kost dat Duncan liever anders zou besteden. Bekijk ook de video met Duncan (3:00 min. via YouTube)

Samen kunnen we zorgen voor een auto die geschikt is voor dit ruige gebied en voor het grote aantal kilometers dat Duncan elke dag moet afleggen. In het weekend van 28-29 augustus wordt in alle katholieke kerken een deurcollecte gehouden. U kunt uw bijdrage ook aan de MIVA overmaken op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch.

Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder


VIJFHONDERDSTE STERFDAG VAN JOSQUIN DESPREZ

Op 27 augustus 1521 overleed Josquin Deprez, grootmeester van de middeleeuwse polyfonie (de meerstemmige zang ontstaan uit de gregoriaanse kerkmuziek). “Jossequin Lebloitte, dit Desprez” werd tussen 1450 en 1453 geboren, vermoedelijk in de buurt van Kamerijk (Cambrai), waar hij als koorknaap en misdienaar in de kathedraal zijn muzikale carrière begonnen moet zijn. Als zanger en kapelmeester trad hij niet alleen in dienst bij diverse Franse en Italiaanse vorstenhoven maar ook bij de pauselijke hofkapel in het Vaticaan (1489-1495).

Josquin componeerde missen, motetten en wereldse liederen die van uitzonderlijke kwaliteit waren. Zijn werk werd afgeschreven en verspreid in tientallen handschriften; ook de Leidse koorboeken uit de Pieterskerk bevatten stukken van Desprez. In 1502 was hij de eerste componist wiens werk onder eigen naam op de drukpers werd gelegd. Een van de gedrukte muziekuitgaven bevat bovenstaand portret van Josquin. Lees meer (via Wikipedia)

Een van zijn beroemdste stukken is het motet ‘Ave Maria (virgo serena)’. Deze YouTube-video bevat een speciale uitvoering van de vierstemmige zetting. Hierin zijn de vijfhonderd jaar oude melodielijnen van de polyfone zang gevisualiseerd door Stephen Malinowski, met behulp van zijn hypermoderne Music Animation Machine (lichtgeel = sopraan; donkergeel = alt; oranje = tenor; rood = bas). Een feest voor oren en ogen, deze multimediale partituur! — André Bouwman