22e zondag door het jaar (28-29 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 28-29 augustus 2021: 22e zondag door het jaar (B): Deut. 4,1-2.6-8 – Jak. 1,17-18.21b-22.27 – Mc. 7,1-8.14-15.21-23


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 28 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Annie Borst voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 29 augustus is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het tienerkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 29 augustus is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (28 augustus): Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (29 augustus): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Regina Paardekoper-van der Ven, Lidy van Ruiten-Vogels, Hennie van der Meer Tijssen, John Tijssen. — Voor Lidwien Kocken, moeder, vader en Bert van der Hulst, Mart Akerboom, Siem Heemskerk, vader, moeder en Martien Hendriks, Sacha Lim, Corrie Einfeld-Pfenniger, Joop Goddijn.

Parochiekern H. Laurentius (29 augustus): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Cors van de Bosch en familie, Gerard Granneman (jaargetijde), Kees van Dijk, Aad van Dijk, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 5 september is er een woord- en gebedsviering waarin Leo Koot voorgaat. Met zangers van het dames en – herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 4 september is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 5 september is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met cantor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


EXTRA WEEKENDCOLLECTE VOOR MIVA: MISSIE VERKEERSMIDDELEN ACTIE

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Dit jaar is de opbrengst van de collecte bestemd voor het werk van Pionier Duncan in Kenia.  Hij is directeur van een Centrum voor gezondheid en onderwijs in Kajiado in Kenia. Bekijk de video (3:00 min., via YouTube)

Dit weekend van 28-29 september staan achter in de kerk mandjes klaar voor uw gulle (en helaas onmisbare) gaven. Ook liggen er folders met meer informatie over de MIVA. Neemt u er een mee om thuis na te lezen hoe uw gaven bij de extra collecte besteed worden. U kunt uw bijdrage ook aan de MIVA overmaken op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch.


WERELDBIDDAG VOOR DE ZORG VOOR DE SCHEPPING (1 SEPTEMBER)

In 2015 heeft Paus Franciscus de Werelddag van Gebed voor de Zorg voor de Schepping voor de R.K. Kerk ingesteld in navolging van Patriarch Dimitrios, die reeds in 1989 1 september (het begin van het kerkelijk jaar in de Orthodoxe Kerk) uitriep tot een dag van gebed en bezinning om ons bewust te zijn dat we allen een persoonlijke roeping hebben om rentmeesters te zijn van ons gemeenschappelijk huis, Moeder Aarde. In 1997 sloot de Wereldraad van Kerken zich bij dit initiatief aan. 1 september is ook de dag om God te danken voor het prachtige scheppingswerk, dat Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd.

Maar wij hebben ook door onze levenswijze de schepping schade berokkend en het is goed om daarvoor vergeving te vragen en tot inkeer te komen. We moeten een andere weg inslaan. In de periode tussen 1 september en 4 oktober (het feest van de H. Franciscus) worden er ook in Leiden door de ‘Laudato-Si’ werkgroep  allerlei vieringen en activiteiten georganiseerd. Voor meer informatie kunt u de Laudato-Si-krant, nummer 21 (pdf) raadplegen. Daarin staat ook een link om via zoom je aan te sluiten bij het Noveengebed, dat van 1-9 september elke avond om 17:00 uur wordt gebeden. — Regina Krowinkel