23e zondag door het jaar (4-5 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 4-5 september 2021: 23e zondag door het jaar (B):  Jes. 35,4-7a – Jak. 2,1-5 – Mc. 7,31-37


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 4 september is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 5 september is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 5 september is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (4 september): Mien Klink-Rotteveel, overleden ouders den Blanken-van den Bosch, Huib en Riet Versteeegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder (5 september): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Regina Paardekoper-van der Ven. — Voor Peter Brouwer, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Ria Tacx-van Kampen, Mien en Toon Hocks.

Parochiekern H. Laurentius (5 september): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Paul Ammerlaan, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Thijs Klijn, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 12 september is er een eucharistieviering waarin pastor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het tienerkoor. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 11 september is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van zangers van het eigentijds koor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 12 september is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN PRIESTER, PATER, PASTOOR, PASTOR?

Een pater en pastoor zijn altijd ook priester, maar een priester niet altijd pater of pastoor. En een pastor dan? Of een broeder? Lees meer (via kerknet.be)


ROEPSTEM — COLUMN LEO FIJEN

Hoor je als je geroepen wordt? En wat doe je als je de roepstem hebt gehoord? Lees meer (via kro-ncrv.nl)