Mededelingen & nieuws (15 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 15 september 2021.

Beste parochianen,

Op 14 september viert de kerk het feest van Kruisverheffing. Op deze dag begint het grote vasten in vele kloosters, als voorbereiding op Pasen. Geen zes weken, maar zes maanden! Dit geeft de verbinding aan tussen het Kruis en de Opstanding van Christus!! Het feest herinnert ons aan de inwijding van de Heilig Grafkerk in Jerusalem, de plaats waar Christus in het graf heeft gelegen.

Kruis in de wereld — Veel mensen hebben in hun leven een kruis te dragen. We zien honger, vervolging, oorlog en geweld in de wereld, ver weg, maar ook dichtbij. Mensen in onze omgeving hebben te lijden door ziekte, dood of eenzaamheid, maar ook door verdriet om welke reden dan ook. Als christenen kijken wij naar dit lijden en zien daarin het gelaat van de lijdende Christus. God heeft gekozen om in deze mensen Jezus, de lijdende dienaar onze tochtgenoot te laten zijn. Daar waar mensen nu nog vervolgd en gekleineerd worden, hun geweld wordt aangedaan, draagt God dit lijden van de mensheid.

Verrijzenis — Als christenen beseffen wij dat Goede Vrijdag niet de laatste etappe is van ons geloof, dat is Paasmorgen: de Verrijzenis. Het feest van Kruisverheffing zegt ons dat wij onze ogen niet gesloten moeten laten voor het leed in de wereld en tegelijk beseffen dat dit niet het eindpunt is, maar ook een opdracht.

Stil maar, wacht maar? — God zegt niet tegen alle mensen die moeten lijden: “stil maar wacht maar, straks wordt alles goed”. Hij roept ons allen op om mee te werken aan de Opstanding van zovele mensen die moeten lijden, door keuzes te maken voor het goede in ons leven, die anderen doen helpen ‘opstaan’ uit hun ellende, uit hun verdriet!

Moeder van Smarten — Daags na Kruisverheffing viert de kerk de gedachtenis van de smarten van Maria. De moeder van Jezus heeft als geen ander medegeleden met haar Zoon. In haar verdriet liet God haar niet alleen. Zij gelooft in de geborgenheid in de liefde en troost van haar Zoon. Op deze dag denken wij aan alle moeders en vaders die een kind hebben verloren, die de pijn en het verlies iedere dag voelen als een open wond in hun hart. Dat zij de troost mogen ontvangen uit de liefde die Gods Zoon Jezus heeft gebracht in ons wereld.

Kijktip — Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis verloor in 2018 zijn dochter Julia (18). Heel indringend vertelt hij zijn verhaal in het EO programma ‘De Kist’.  Mogelijk kunnen mensen die een kind hebben verloren herkennen wat hij zegt en daar troost en hoop uit putten voor de nieuwe dag met een klein zonnestraaltje temidden van donkere wolken van verdriet en gemis. — Bekijk de video (via npostart.nl)

Met hartelijke groet, pastoor Walter Broeders


PLANT VAN DE MAAND: ENGELWORTEL

De redactie van de website katholiek.nl bespreekt elke maand de symbolische betekenis van een plant of bloem — onder het voorbehoud dat symboliek geen exacte wetenschap is: “De één geeft de ene betekenis aan een bloem, de ander een heel andere. Ze veranderen ook in de tijd. Zeventiende-eeuwse bloemstillevens kennen andere symboliek dan de verborgen ‘liefdesboodschappen’ uit de preutse Victoriaanse tijd.”

Deze maand de engelwortel, een geneeskrachtige plant. Lees meer