25e zondag door het jaar 18-19 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 18-19 september 2021: 25e zondag door het jaar (B): Wijsh.2,12.17-20 – Jak. 3,16-4,3 – Mc. 9,30-37


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 18 september is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 19 september is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 19 september is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (18 september): Voor Mien van Klink-Rotteveel.

Parochiekern De Goede Herder (19 september): Uit dankbaarheid bij het 65-huwelijksjubileum van de heer en mevrouw Buikstra. — Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Marie-Louise Bemelmans-Videc, Annie van der Hulst-Zonneveld, Regina Paardekooper-van der Ven. — Voor Alie Rotteveel, Lies en Adriaan Vreeburg, Nel Bruines-Overmeer, Corrie Zwetsloot-van der Meer, Piet Hartwijk, Simon Honselaar, Jan Straathof, Mien en Toon Hockx, Mia, Aad en Erwin Duijndam, Overleden familie Duijndam-Raaphorst, Jeanne Nijssen, Mieke Kransse-Willemse, John Tijssen.

Parochiekern H. Laurentius (19 september): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Annie van Leeuwen (jaargetijde), Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo van der, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk- Angevare, Koos van Rijn.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 26 september is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 25 september is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 26 september is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met zangers van het eigentijds koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


BISSCHOPPELIJK OVERLEG OVER VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN

Naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september overleggen de Nederlandse bisschoppen komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen bij de eredienst van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)


VREDESONTMOETING (LEIDEN, 21 SEPTEMBER)

Op dinsdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert Diaconaal Centrum De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties om 16:00 uur weer een VredesOntmoeting op de Hooglandse Kerkgracht.

Dit jaar staan we stil bij het thema “Wat doe jij in Vredesnaam?” 

Vrede sluit niemand uit en kan ook alleen bestaan bij de gratie van de aandacht en inzet van ons allemaal. Lees meer