Mededelingen & nieuws (22 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 22 september 2021.

Beste parochianen,

Op Prinsjesdag vierde de kerk ook het feest van de H. Mattheüs, apostel en evangelist. Hij was tollenaar van beroep. Dat betekende dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn eigen volksgenoten. Vaak staken dergelijke mensen een flink deel ook nog in hun eigen zak, beschermd door de Romeinen. In het evangelie staan ze niet hoog aangeschreven en toch roept Jezus hem. Kom en volg Mij!! Hij stond op en volgde Hem (Math. 9)

Paus — Op zijn reis door Slowakije heeft de paus gezegd dat wij als kerk nieuwe talen moeten spreken. De ‘rijke christelijke traditie’ is namelijk voor veel tijdgenoten in zich seculariserende samenlevingen ‘niet meer dan een herinnering uit het verleden die niet meer spreekt en geen richting kan geven aan levenskeuzen’. Het christelijk geloof heeft daarom vrijheid en creativiteit nodig, vindt Franciscus. Hij waarschuwt voor een zelfgenoegzaam christendom. ‘De kerk is geen vesting, geen machthebber, geen kasteel op een berg dat vanaf een afstand en met zelfgenoegzaamheid naar de wereld kijkt’, vindt hij. Veel meer is er noodzaak van ‘de creativiteit van het evangelie’.

Versoepelde richtlijnen — Vanaf komend weekend zijn er ook in de kerk versoepelde richtlijnen. De onderlinge afstand van anderhalve meter is losgelaten, evenals het vooraf reserveren en registreren bij binnenkomst. Communie mag weer met de hand worden uitgereikt (wel nog vanachter een scherm) en we kunnen weer samen zingen! Wel wordt ons gevraagd de handen te blijven desinfecteren bij binnenkomst en elkaar nog geen handen te geven bij de vredeswens. (Zie ook het bericht hieronder).

Niet te snel — Laten wij voorlopig nog voorzichtig zijn met elkaar. Houd enige afstand, ook al is anderhalve meter geen verplichting meer. Als je zingt, doe het wat voorzichtig, zachtjes. En al hoeven we geen coronapas te laten zien bij binnenkomst (omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk) toch wordt vaccineren wel sterk aangeraden. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.

Volg Mij — Die nieuwe taal waar de paus over sprak vind ik in het evangelie, waar mensen met fouten en tekorten toch geroepen worden. Hij roept ook ons allen, mensen van vlees en bloed. Mensen met een sterk geloof, maar ook mensen met een zwakker geloof. Kom allen weer naar de kerk om samen die nieuwe taal te blijven lezen, spreken en doen. Om samen de roepstem van de Heer te volgen en te antwoorden om zijn vraag: ‘Kom en volg Mij!!’ En die taal in de samenleving om te zetten in daden van liefde. Daarom zet de kerk haar deuren wagenwijd open!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


VERSOEPELINGEN VOOR KERKBEZOEK

Op dinsdag 21 september hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen gegeven voor het kerkbezoek die ingaan vanaf zaterdag 25 september. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)

In de parochie van de HH. Petrus en Paulus volgen wij deze richtlijnen. Het parochiebestuur geeft daarnaast nog enkele wenken (zie hieronder).

De bisschoppen staan weer toe:

 • om alle plaatsen in de kerkgebouwen te benutten, mits verstandig en met goede ventilatie;
 • om zonder opgave, registratie of ‘coronapas’ naar de kerk te komen;
 • om Communie met de hand uit te reiken (i.p.v. met pincet/tenaculum of lepel/kochliarion);
 • om mee te zingen;
 • dat koren voltallig zingen tijdens vieringen, mits met 1,5 meter afstand en in zigzagformatie.

Wat dus nog gevraagd wordt:

 • Geef geen handen (ook niet bij de vredeswens), hoest/nies in de ellenboog en blijf thuis bij klachten.
 • Ontvang de Communie niet op de tong maar op de hand, eventueel met een eigen corporale.
 • Voor beheerders/kosters: zorg voor goede ventilatie in de kerkgebouwen, voor en na de vieringen/bijeenkomsten (en waar mogelijk ook tijdens).
 • Geen wijwater in de bakjes.
 • Niet rondgaan met collecteschalen of deze doorgeven.
 • Voor degenen die Communie uitreiken: blijf het scherm gebruiken.

Wat wij er voor onze parochie nog aan toevoegen is:

 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Ga niet te dicht bij elkaar zitten. Laat bijvoorbeeld één zitplaats leeg tussen personen en/of huishoudens (en laat tussenbanken nog vrij als dat met het aantal kerkbezoekers haalbaar is).
 • Zing van harte mee maar doe het niet ‘te hard’.
 • Voor beheerders/kosters: handhaaf zo mogelijk in een gedeelte van het kerkgebouw voorlopig de 1,5 meter-markeringen én -afstand voor wie zich daar meer op zijn gemak voelt.
 • Voor degenen die Communie uitreiken: desinfecteer vooraf de handen (en indien nodig ook nog tijdens de uitreiking).
 • Voor koorleden: houd ook bij repetities 1,5 meter afstand in zigzag formatie.

Dank voor uw medewerking! — Pastoraal team en bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o.


VACATURE

De parochie HH. Petrus en Paulus zoekt

een enthousiaste medewerker (v/m) met administratief en financieel talent voor 10-15 uur per week

Het centrale parochiesecretariaat aan de Lorentzkade in Leiden raakt steeds meer betrokken bij de centrale boekhouding en ledenadministratie van deze parochie. De parochie telt acht kernen met negen kerkgebouwen, die administratief nog vrij zelfstandig opereren. De centralisatie willen we verder versterken omdat er op steeds meer locaties onvoldoende vrijwilligers zijn voor deze taken.

Minstens één ochtend per week zal het werk op het secretariaat plaatsvinden, de rest van de uren kan ook vanuit huis (mits met een goede internet verbinding) ingevuld worden.

De kandidaat die wij zoeken:

 • beschikt over administratieve en financiële vaardigheden
 • is vertrouwd met de software programma’s Exact en DocBase of wil dat snel worden
 • beschikt over goede communicatieve en contactuele eigenschappen
 • heeft aantoonbaar een MBO+ denkniveau
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie
 • kan werken in een vrijwilligersorganisatie
 • heeft affiniteit met de gang van zaken in een parochie
 • is flexibel mochten deeltaken veranderen of vaardigheden geleerd moeten worden
 • is incidenteel bereid te werken in avonduren

Wij bieden:

 • een goede werkplek in de Petruspastorie, Lorentzkade 16A te Leiden
 • werktijden in overleg
 • een salaris conform de bisschoppelijke richtlijnen
 • bij aanvang een jaarcontract
 • een interessant en divers takenpakket

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Machiel Kleemans, secretaris bestuur, 06-15359776 / m.kleemans@gmail.com of Wilbert van Erp, vicevoorzitter bestuur, 06-27058060 / vanerp@outlook.com

Aan de secretaris kunt u ook uw sollicitatie richten: een mail met uw motivatie en CV. Die ontvangen we graag vóór 11 oktober 2021.