26e zondag door het jaar (25-26 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 25-26 september 2021: 26e zondag door het jaar (B): Num. 11,25-29 – Jak. 5,1-6 – Mc. 9,38-43.45.47-48


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 25 september is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 26 september is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 26 september is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (25 september): Voor Simon en Gre van der Salm-de Jong, Sjaak van der Salm, Joop en Gerarda Versteegen-Vergeer en zoon Jan.

Parochiekern De Goede Herder (26 september): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Leen van Velzen, Nico van der Meel, Marie-Louise Bemelmans-Videc, Annie van der Hulst-Zonneveld, Regina Paardekooper-van der Ven. — Voor Mien en Toon Hocks, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Corrie Einfeld-Pfenniger, Lidy van Ruiten-Vogels, Siem Heemskerk.

Parochiekern H. Laurentius (26 september): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Leo van der Krogt (jaargetijde), familie van Boheemen-van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie- van Santen, Jan van der Krogt,  Piet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Nel Verhagen.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 3 oktober september is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de nieuwe instructie Vieren op enige afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Op 22 september 2021 is overleden de heer Leonardus Petrus van Velzen, in de leeftijd van negentig jaar. De uitvaartdienst voor Leen van Velzen wordt gehouden op dinsdag 28 september in de Goede-Herderkerk. Aanvang: 10:30 uur. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het atrium.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 2 oktober is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur.

De Sint-Jan-nieuwsbrief voor oktober is verschenen. Raadpleeg de pdf-versie. Voor meer informatie: raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 3 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


WERELDDAG VAN DE MIGRANT EN DE VLUCHTELING

Afbeelding via Pixabay

Op zondag 26 september viert de rooms-katholieke kerk de 107e Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. In zijn begeleidende boodschap kiest paus Franciscus voor het thema Naar een steeds groter wij: “Het is Gods wil dat wij niet langer denken in termen van wij en zij, maar alleen van wij“, zo schrijft de paus.

Voor leden van de katholieke kerk houdt deze oproep een engagement in om steeds trouwer te worden aan onze ‘katholiciteit’. “De katholiciteit van de Kerk, haar universaliteit moet in iedere tijd omarmd en beleefd worden overeenkomstig de wil en de genade van de Heer, die ons beloofd heeft altijd met ons te zijn tot aan het einde der tijden (vgl. Mat. 28, 20). De heilige Geest stelt ons in staat allen te omarmen; om een gemeenschap in verscheidenheid te vormen door de verschillen te verenigen zonder ooit een onpersoonlijk makende uniformiteit op te leggen”, aldus paus Franciscus. Lees meer (via rkkerk.nl)