Mededelingen & nieuws (29 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 29 september 2021.

Beste parochianen,

Vandaag viert de kerk het feest van de aartsengelen Michaël, Rafaël en Gabriël. Het bestaan van engelen wordt in de heilige Schrift beschreven. God wil zijn volk nabij zijn en gebruikt daarbij alle zichtbare en onzichtbare schepselen! Engelen worden ook boden genoemd als zij een boodschap moeten overbrengen. Sommigen moeten belangrijke boodschappen overbrengen en zij heten aartsengelen. Ze zijn op een bijzondere wijze met ons verbonden en beschermen ons en helpen ons!

Michaël — Zijn naam betekent: Wie is als God! In het oudtestamentische boek Daniël wordt aangekondigd dat Michaël Israël in de eindtijd zal bijstaan. In het boek Openbaring is hij de leider van de goddelijke heerscharen (legertroepen) die strijd voeren met Satan. Het is bekend dat de aartsengel Michael prijkt op de Engelenburcht. Paus Gregorius I (zesde eeuw) richtte zich in een smeekbede tot God om een einde te maken aan de pestepidemie, die de stad al maandenlang teisterde. Zijn gebed werd verhoord, de aartsengel Michael verscheen boven het voormalige mausoleum.

Gabriël — Zijn naam betekent Kracht van God. Gabriel kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan en later, aan Maria, de geboorte van Jezus Christus. Deze laatste aankondiging wordt ook wel de annunciatie genoemd. Talloze kunstenaars hebben Gabriel geschilderd. Een van de bekendste is van fra Angelico.

Rafaël — Zijn naam betekent: God geneest. In het boek Tobit (Oude Testament) lezen wij dat Rafaël de jonge Tobias, de zoon van Tobit, vergezelt op een van zijn gevaarlijke reizen. Als een geneesheer raakt hij de ogen van Tobit aan en verdrijft de duisternis in zijn ogen.  Pas nadat Tobias veilig is teruggekeerd, maakt de engel zich bekend als Rafaël, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren. Vanwege zijn rol is Rafaël de beschermheilige van de reiziger.

Lofprijzen en dienen — Engelen staan ten dienste van onze verlossing. Zoals zij mogen ook wij de Heer iedere dag dienen in onze lofprijzing en in onze dienst aan elkaar. Wij mogen elkaar dienen door elkaar te behoeden voor het kwaad, zoals de aartsengel Michaël. We mogen elkaar dienen door Gods liefde telkens weer aan elkaar te verkondigen zoals de aartsengel Gabriel deed aan Maria. We mogen elkaar dienen door elkaar op de goede weg te wijzen, zoals Rafaël, die leidt naar liefde, die leidt naar Christus. Daarin mogen wij de aartsengelen vragen ons hierbij te helpen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


MINICURSUS OVER PSALM 13

Hoe lang, Heer, zult gij mij blijven vergeten,
hoelang nog verbergen uw aanschijn voor mij?

Met deze klacht begint psalm 13 in de vertaling van Ida Gerhardt, Marie van der Zeyden. Psalmen zitten vol emotie en goddelijke inspiratie.

Maar vind je ze ook soms zo moeilijk? Duik dan in de diepte van psalm 13 en krijg de smaak te pakken via een gratis mini-cursus georganiseerd door kerknet.be Lees meer