27e zondag door het jaar (2-3 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 2-3 oktober 2021: 27e zondag door het jaar (B): Gen. 2,18-24 –  Hebr. 2,9-11 –  Mc. 10,2-16 of 10,2-12


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 2 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 3 oktober is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 3 september is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (2 oktober): Voor Jan Verstegen, overleden ouders Den Blanken-van den Bosch, Gijsbertus Verstegen  en  Johanna Versteegen-Vink, Janny Nuysink-Versteegen, Kees en Lenie Versteegen. — Voor de H Maagd Maria.

Parochiekern De Goede Herder (3 oktober): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Om sterkte voor een ernstig ziek koorlid — Voor de onlangs overleden parochianen: Leen van Velzen, Marie-Louise Bemelmans-Videc, Annie van der Hulst-Zonneveld, Regina Paardekooper-van der Ven, Theodorus Pieterse. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Ria van der Kroft-van Vliet, Theo Jaspers, overleden familie Bruines – Kortekaas, Henny van der Meer–Tijssen, Ria Tacx–van Kampen.

Parochiekern H. Laurentius (3 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker- Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Nel Verhagen.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 10 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de nieuwe instructie Vieren op enige afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 9 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. Met medewerking van het EMS-koor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 10 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


VORMELINGEN REGIO OOST STELLEN ZICH VOOR (10 OKTOBER)

Al weer een poosje zijn binnen regio Oost drie jongeren bezig zich voor te bereiden op het sacrament van het Heilig Vormsel. Een aantal avonden vóór de zomervakantie en  een aantal avonden na de zomervakantie. Opdrachten uit de werkmap werden gemaakt en pittige gesprekken werden gevoerd met de begeleiders. En ook pastoor Broeders kwam regelmatig langs om met de jongeren in gesprek te gaan.

Samen met de overige vormelingen van de parochie beleefden ze een hele Are-You-Ready-dag. En op 30 oktober komt de bisschop naar Leiden om het sacrament toe te dienen. Een belangrijke stap in het leven van deze jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid!

Maar voor het grote moment daar is, gaan de vormelingen van regio Oost zich voorstellen in de viering van 10 oktober in de Goede-Herderkerk. De werkgroep voor de gezinsvieringen is blij dat zij dit kunnen organiseren. Ook het tienerkoor is blij dat ze in deze viering kunnen zingen. Het wordt dus zeker een mooi moment. Wij, de voorbereiders, zijn trots op ons drietal!

Jeanneke, Paula, Anneke en Marianne


KLIMAATSPELGRIMSTOCHT ‘GEWOON GAAN’

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De tocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.

De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken. Bij de aankomst in Nederland ontvingen de pelgrims afgelopen donderdag een klimaatpetitie. Deze nemen ze mee langs de kerken op hun route. Vastenactie en GroeneKerken verspreiden deze petitie ook onder alle kerken in Nederland en roepen op om de petitie te ondertekenen. Doe je mee? Lees meer