Mededelingen & nieuws (6 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 6 oktober 2021.

Beste parochianen,

Vandaag bevinden wij ons midden in de week van de eenzaamheid. Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelt zich wel eens eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar het meest toch wel onder de oudere medemens. Het kan ontstaan door het verlies van een dierbare, door echtscheiding, door ziekte of verhuizing, maar ook door ontslag. Eenzaamheid is het fysiek ervaren van een tekort in patronen van verbinding met andere mensen.

Alleen — Eenzaamheid bedreigt de kwaliteit van het leven. Je bent eenzaam als jij dat zo voelt. Je kunt vele mensen om je heen hebben en je toch eenzaam voelen en dat maakt de mens zo ongelukkig. Alleen leven is natuurlijk niet hetzelfde als eenzaam. Ieder mens is op zijn tijd alleen: getrouwd of alleen gaand door het leven. Daarbij is de opdracht in jouw leven de verbinding te blijven maken met jouw eigen innerlijk. Wie ben ik en wat ga ik doen in mijn leven om mij gelukkig te voelen. Vaak is dat maakbaar, niet altijd. Dat kan heel bewust door een film te bekijken op de televisie, een boek te lezen of iemand op te bellen die naar jouw verhaal wil luisteren. Ook in het gebed kun je de verbinding maken met jouw innerlijk, met de kamer in je hart waar God verblijf houdt.

Sociaal isolement — Het kan mensen ook ontbreken om die verbinding met de ander te leggen. Weinig familie, geen kinderen fysiek of in de buurt en bijna geen sociale contacten zijn dan de oorzaken. De mens wordt kwetsbaarder en sluit zich op in zichzelf. Een toegestoken hand van de ander, een luisterend oor van je medemens is dan vaak een stap in de goede richting. Iedere situatie is natuurlijk anders en verschilt van mens tot mens en dat geldt dan ook voor de oplossing.

Oplossing — Is er een oplossing? Natuurlijk, denk ik dan. Altijd begint de oplossing eerst bij jezelf. Neem een besluit en trek aan de bel. Waar vind je die bel? Bij de buren, bij onze kerkgemeenschap of bij jouw eigen huisarts. Laat van je horen! Hier ben ik, wil je me helpen?  En samen dragen wij ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. Kijk eens goed om je heen. Wie zou er een luisterend oor kunnen gebruiken, of samen even een kopje koffie drinken. Het hoeft geen uren te duren!! Neem iemand mee die naar de kerk wil of nodig eens iemand uit voor een maaltijd, zo zijn wij samen een naaste voor elkaar en strijden wij samen tegen eenzaamheid.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


GEZINSVIERING GOEDE-HERDERKERK (10 OKTOBER)

Ben jij rijk? En wannéér ben je eigenlijk rijk? Dit is het thema van de gezinsviering van 10 oktober.

Eindelijk mogen we weer met elkaar in de kerk zijn, samen vieren en meezingen met het koor. Dat is ook een soort rijkdom, toch?

Tijdens de viering zullen de vormelingen van dit najaar zich voorstellen, en er is een collecte voor de Wereldmissiedag van de kinderen; dit jaar voor kinderen in Guinee.

Zien we jullie ook weer? Groetjes van de gezinsmiswerkgroep — Henriëtte, Jeanine en Mariëlla


PLANT VAN DE MAAND: ZONNEBLOEM

De redactie van de website katholiek.nl bespreekt elke maand de symbolische betekenis van een plant of bloem — onder het voorbehoud dat symboliek geen exacte wetenschap is: “De één geeft de ene betekenis aan een bloem, de ander een heel andere. Ze veranderen ook in de tijd. Zeventiende-eeuwse bloemstillevens kennen andere symboliek dan de verborgen ‘liefdesboodschappen’ uit de preutse Victoriaanse tijd.”

Deze maand de zonnebloem, verwijzend naar Sint Franciscus, wiens feestdag wij vierden op 4 oktober. Lees meer