28e zondag door het jaar (9-10 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 9-10 oktober 2021: 28e zondag door het jaar (B): Wijsh. 7,7-11 – Hebr. 4,12-13 – Mc. 10,17-30 of 10,17-27


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 9 oktober is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 10 oktober is er een gezinsviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin tevens onze vormelingen zich voorstellen. Voorgang is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het tienerkoorkoor o.l.v. Veronique de Vries (en de bloemengroep; zie foto). Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 10 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (9 oktober): Voor Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven, overleden familie Roeleven-den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder (10 oktober): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Om sterkte voor een ernstig ziek koorlid — Voor de onlangs overleden parochianen: Leen van Velzen, Marie-Louise Bemelmans-Videc, Annie van der Hulst-Zonneveld, Regina Paardekooper-van der Ven, Theodorus Pieterse. — Voor Nico van der Meel, Doortje Vervoorn-Zandbergen, Toon en Mien Hockx, Lina en Frits Labordus, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Petronella Kocken-van Wensveen, Rie van der Meer-Montanus, Wil Ouwerkerk-Kershof.

Parochiekern H. Laurentius (10 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, overleden familieleden Zuidgeest-van Uffelen, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm- van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman- van Oosten, Ria van Steen- Tas, Co Heemskerk- Angevare, Koos van Rijn, Nel Verhagen, Annie Suijten.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 17 oktober is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de nieuwe instructie Vieren op enige afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. 

Nu parochieblad Rondom de Kerk in een veel bescheidener opzet zal voortgaan, zal er met enige regelmaat een papieren nieuwsbrief verschijnen, met name voor de parochianen die weinig of geen gebruik maken van informatie via de computer. De meest recente nieuwsbrief (d.d. 3 oktober) ligt achter in de kerk, maar is ook digitaal beschikbaar (pdf). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 16 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 17 oktober is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


LAUDATO-SI KRANT

Onlangs verscheen aflevering 22 van de Laudato-Si-krant (pdf).

In dit nummer:

Van de Belhamel — Laudato Si in het nieuws — Wat zegt de Paus — Nuttige links — Twee belangrijke acties — Programma Laudato Si — Eco-tips — Scheppingsperiode 2021 — Dierendagspecial.


WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN (3 OKTOBER)

Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Alle kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben. Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen.

In de katholieke kerken wordt dit weekend een landelijke collecte gehouden. Dit jaar helpen we de kinderen in Guinee. Lees meer


OKTOBER ROZENKRANSMAAND

Christenen gebruiken al eeuwenlang een gebedssnoer om te bidden. Op de website Start De Stilte leer je stap voor stap bidden en mediteren met de rozenkrans. Er zijn pdf’s met gebedsteksten en audiomeditaties beschikbaar.

De rozenkrans is de naam van een gebed dat gebaseerd is op 150 weesgegroeten; de naam ‘rozenkrans’ wordt ook gebruikt voor het gebedssnoer dat bij het gebed gebruikt wordt.

In de rooms-katholieke kerk is oktober de Maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de negentiende eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober.