29e zondag door het jaar (16-17 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 16-17 oktober 2021: 29e zondag door het jaar (B): Jes. 53,10-11 – Hebr. 4,14-16 – Mc. 10,35-45 of 10,42-45


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 16 oktober is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 17 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 17 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (16 oktober): Voor Bertus Oostdam.

Parochiekern De Goede Herder (17 oktober): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Om sterkte voor een ernstig ziek koorlid — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Hosman-van der Maas, Leen van Velzen, Marie-Louise Bemelmans-Videc, Annie van der Hulst-Zonneveld, Regina Paardekooper-van der Ven, Theodorus Pieterse. — Voor Simon Honselaar, Nel Bruines-Overmeer, Jan Straathof, Toon en Mien Hockx, Theodorus Pieterse, Mia, Aad en Erwin Duijndam, overleden familie Duijndam-Raaphorst, Jan Zwetsloot, John Tijssen, Mieke Kransse-Willems, Regina Paardekooper.

Parochiekern H. Laurentius (17 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Piet Roeling, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van de Helm- van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Nel Verhagen, Annie Suijten.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 24 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de nieuwe instructie Vieren op enige afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Op 15 oktober 2021 is overleden mevrouw Theresia Antonia Maria Hosman-van der Maas, in de leeftijd van 91 jaar. De uitvaartdienst voor Trees Hosman zal worden gehouden op dinsdag 19 oktober 2021 om 15:00 uur in de Goede-Herderkerk. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Aansluitend vind te teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 23 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 24 oktober is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


WERELDMISSIEZONDAG 2021

Op 24 oktober is het wereldmissiezondag. De hele kerkcollecte is dan bestemd voor diakonale projecten in Guinee.

De geschiedenis van de kerk in Guinee is nog jong. De eerste bisschop Maillat, een Zwitser, werd benoemd in 1959. De meeste katholieken wonen in het zuiden van het land, N’Zerekore. Daar hebben de zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder enkele wees- en opvanghuizen gesticht ten dienste van vrouwen en kinderen. Missio ondersteunt het pastorale werk van deze zusters.

Uitbreiding basisschool in Macenta — De basisschool in Macenta bestaat op dit moment uit anderhalf klaslokaal… De zusters willen graag het tweede lokaal verder laten afbouwen en vervolgens nog vier klassen erbij bouwen. Zo komt er een volledige basisschool.

Nieuwe bedden voor de kinderen in Huize St. Rita — Het begin van het weeshuis ligt in 2000 toen Guinee te maken kreeg met aanvallen van rebellen. De zusters konden niet afzijdig blijven en namen het initiatief om de gevluchte en achtergelaten kinderen op te vangen in een oud huis. Het meubilair is dringend aan vervanging toe. De zusters kijken zelf ook  naar langdurige oplossingen. Zo willen ze varkens gaan houden en een oliepers aanschaffen. Met de verkoop van de rode palmolie kunnen ze zorgen voor eten voor de kinderen.

Weeshuis St. Kisito in Gouecke — Hier worden kinderen opgevangen en verzorgd in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De baby’s zijn vaak pas enkele weken oud. Hun moeders zijn vaak nog maar tieners en kunnen het niet aan. Maar ook komen er baby’s van wie de moeder in het kraambed is gestorven. Direct en of indirect krijgt het kindje daar de schuld van en men neemt het niet graag op in de andere families. De zusters onderhouden wel het contact met de familie en proberen het kindje na 4 jaar te laten integreren in de familie. De zusters, hebben een gebrek aan alles.

Steun de projecten van Missio met uw financiële bijdragen: in contanten op de collecteschaal of elelktronisch via rekening NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag

ees meer: informatiekrant (pdf) — Kinderkrant (pdf)