Mededelingen & nieuws (20 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 20 oktober 2021.

Beste parochianen,

Afgelopen zondag heeft bisschop Van den Hende in de kathedraal van Rotterdam de eucharistie gevierd bij gelegenheid van de opening van het synodale proces op weg naar de bisschoppensynode in oktober 2023 in Rome. Het woord synode betekent samen op weg. Paus Franciscus roept alle bisschoppen en alle mensen van goede wil op om na denken over de glans van de kerk in deze wereld  en in deze tijd met als diepe onderliggende vraag: Hoe ziet de kerk eruit in 2040!! Aan de hand van drie themawoorden: communio, participatie en missie willen wij nadenken over de kerk van morgen.

Communio — Dit Latijnse woord betekent gemeenschap. Mensen hebben elkaar nodig. Zonder een gemeenschap kunnen wij moeilijk kerk zijn. In verbondenheid met Christus en met onze medemens mogen wij een kerkgemeenschap vormen. Samen luisteren naar de Geest van God, hoe wij kerk kunnen zijn in deze tijd, in deze wereld die ons gegeven wordt.

Participatio — Als gelovigen mogen wij actief deelnemen aan die gemeenschap. Een priester, diaken of pastorale werker kan in zijn of haar eentje weinig bewerken. We hebben elkaar nodig in de opbouw van onze kerkgemeenschap. Daarin mogen wij als gedoopte mensen onze verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor onze gemeenschap ter plaatse, om onze roeping als christen gestalte te geven.

Mi­ssio — Missie is een woord dat wij in deze tijd vaak horen. We hebben als kerk een missionaire opdracht. De kerk is missie! Om de boodschap van de kerk levendig te houden, moeten wij onze geloofsschat overdragen aan een volgende generatie. Jonge gezinnen en jongeren proberen te betrekken bij onze geloofsgemeenschap. Dat alles vraagt een open houding naar elkaar toe, een luisterend oor en een open geest. Dat is de kern van het synodale proces. Dat alles onder het toeziend oog van de Geest van God.

Jaar van de sacramenten — Tegelijk met dit synodale proces heeft onze bisschop het komende jaar aan een thema verbonden: de sacramenten. Zeven sacramenten die ons met Christus zelf verbinden. Het pastorale team denkt samen met de pastoraatsgroepen na hoe de invulling hiervan gestalte krijgt. Wat staat ons nu te doen? Luisteren naar de Geest van God! In deze bijlage (pdf) vindt u een gebed tot de heilige Geest. Mag ik u/jullie vragen mee te bidden, opdat de kerk de glans krijgt in de wereld van vandaag die zij nodig heeft en verdiend?

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


ALLERZIELEN 2021

Allerzielen is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Bij het afscheid van onze dierbaren steken we altijd kaarsen aan, met het licht van onze Paaskaars, het symbool van de verrezen Christus. Niet de dood, niet het verdriet heeft uiteindelijk het laatste woord, maar het Licht! In de parochiekernen van regio oost wordt Allerzielen in diverse vieringen en samenkomsten gevierd.

Zaterdag 30 oktober 2021

 • Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
  Allerzielenviering voor genodigden. Voorgangers: Annie Borst en Margreet Onderwater. Met medewerking van het parochiekoor.
  Aanvang: 15:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
 • Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
  Gedachtenisviering voor parochianen. Voorgangers: Annie Borst en Margreet Onderwater.
  Aanvang: 19:00 uur — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Zondag 31 oktober 2021

 • Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
  Zegening van de graven. Voorgangers: pastoor Walter Broeders en Margreet Onderwater. Met medewerking van het EMS-koor.
  Aanvang: 14:30 uur

Maandag 1 november 2021 — ALLERHEILIGEN

 • Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
  Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het parochiekoor.
  Aanvang: 19:30 uur

Dinsdag 2 november 2021  ALLERZIELEN

 • Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
  Woord- en gebedsviering. Voorganger: Marianne Turk. Met medewerking van diverse koorleden.
  Aanvang: 19:00 uur
 • Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
  Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor.
  Aanvang: 19:30 uur  Online te volgen via kerkdienstgemist.nl

NIEUWSBRIEF (GOEDE HERDER)

Sinds 17 oktober ligt er een nieuwe nieuwsbrief achter in de kerk, bestemd voor parochianen die weinig of geen gebruik maken van informatie via de computer. Deze is ook digitaal beschikbaar (pdf)