30e zondag door het jaar (23-24 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 23-24 oktober 2021: 30e zondag door het jaar (B): Jer. 31,7-9 – Hebr. 5,1-6 – Mc. 10,46-52


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 23 oktober is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 24 oktober is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 24 oktober is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (23 oktober): Tot zeker intentie.

Parochiekern De Goede Herder (24 oktober): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Om sterkte voor een ernstig ziek koorlid — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Hosman-van der Maas, Leen van Velzen, Marie-Louise Bemelmans-Videc, Annie van der Hulst-Zonneveld, Regina Paardekooper-van der Ven, Theodorus Pieterse. — Voor John Yang, overleden ouders Zuure, Nico van der Meel, Alie Rotteveel, Lies en Adriaan Vreeburg, Frans en Lex Winkelhuis, Lidy van Ruiten-Vogels, Corrie Einfeld-Pfenniger, Joop Goddijn, Jeanne Nijssen.

Parochiekern H. Laurentius (24 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Arie en Rika van Santen-Verhagen, Annie van de Burg-van Veen, familie Van Boheemen-van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van de Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo v. Bohemen, Miep Goeman- v. Oosten, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Nel Verhagen, Annie Suijten.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 31 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. — Dinsdag 2 november is er een viering i.v.m. het feest van Allerzielen, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 19:30 uur. Aansluitend worden op het kerkhof de graven gezegend. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de nieuwe instructie Vieren op enige afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 30 oktober is er een Allerzielenviering voor genodigden, waarin Margreet Onderwater en Annie Borst voorgaan. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 15:00 uur. — ’s Avonds is er een gedachtenisviering voor parochianen, waarin Annie Borst en Margreet Onderwater voorgaan. Aanvang: 19:00 uur. — Zondag 31 oktober is er zegening van de graven op het kerkhof, door pastoor Walter Broeders en Margreet Onderwater. Aanvang: 14:30 uur. — Maandag 1 november is er i.v.m. het feest van Allerheiligen een viering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:30 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 31 oktober is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Dinsdag 2 november is er i.v.m. het feest vcan Allerzielen een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

WERELDMISSIEDAG

Dit weekend is het wereldmissiedag. De hele kerkcollecte is dan bestemd voor diakonale projecten in Guinee. Lees meer in de blog van 17 oktober.


NIEUWE AFLEVERING RONDOM PETRUS EN PAULUS VERSCHENEN

Deze week verscheen een nieuwe aflevering van Rondom Petrus en Paulus, het parochieblad voor Leiden en ommelanden. Gedrukte exemplaren liggen achter in de kerken.

Met onder meer: Tot bedaren komen | Marlène Falke-de Hoogh pw (1) — Een en twee november … Allerheiligen en Allerzielen … | Diaken Gerard Clavel (1) — Jaar van de Sacramenten | Pastoor Smith (2) — Regiopagina’s Oost, Noord en Zuid (3-5) — Liturgiekalender (6-7) — Activiteitenagenda (8).

Ook beschikbaar als digitale versie (pdf)


NAJAARSNUMMER TUSSENBEIDE VERSCHENEN

Achter in de kerken liggen ook exemplaren van het najaarsnummer van het bisdomblad Tussenbeide, met op het omslag een foto van onze pastoors, en binnenin een rijke inhoud:

BISSCHOP | Een Jaar van de Sacramenten (3) — WOORD VAN GOD | ‘Ik gloeide van binnen’ (4) — LAURENTIUS IS VERWONDERD | Muurschilderingen (6) — LAURENTIUS LOOPT | Bijzonder Leiden (7) — OP WEG IN GELOOF | Mensen van de Weg (10) — NIEUWS | Kort nieuws (13) — KIEZEN VOOR DE KERK | Danny Klasen aan het woord (14) — LAURENTIUS ZINGT | De litanie (16) — TIPS VAN  LAURENTIUS | Lees, kijk, luister, proef (18) — INTERVIEW | Zuster Nadiya (20)  — LAURENTIUS LEEST DE BIJBEL | Leerlingen worden leraren (22) — VRAAG & ANTWOORD | Wat is synodaliteit? (24) — LAURENTIUS HELPT | Dienen door te doen (26) — RKJ CARLO ACUTIS | Jongerengroep (28) — IN MEMORIAM EN PERSONALIA (29) — AGENDA (30) — Jaar van de Sacramenten en bisschoppensynode.

Ook beschikbaar als digitale versie (pdf)