Mededelingen & nieuws (27 Oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 27 oktober 2021.

Beste parochianen,

Wij bevinden ons in de herfstdagen van dit jaar. Begin november kent de kerk twee belangrijke feestdagen, die wij samen kunnen en mogen vieren. Feestdagen die wij niet zomaar voorbij kunnen laten gaan.

Allerheiligen — Op dit grote feest gedenken wij alle heiligen en martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof), die ons zijn voorgegaan in het geloof. In de geloofsbelijdenis bidden wij: “ik geloof in de gemeenschap van de heiligen”. Paulus noemde de christenen ‘heiligen’, in Christus tot heiligheid geroepen. Wij vieren het eeuwige leven, de gemeenschap met de levende God. Zo zijn wij allen geroepen tot heiligheid. Geen heilige boontjes, daar hebben wij er al genoeg van. Heilige, hele mensen, uit één stuk, die Christus willen volgen, dienstbaar willen zijn aan God en de medemens.

Komen jullie meevieren?  Maandagavond 1 november 19.30 uur Zoeterwoude Dorp.

Allerzielen — Wij gedenken deze dag, 2 november, alle overledenen die ons zijn voorgegaan. We bidden tot God, dat zij de weg mogen ontvangen, die leidt naar God zelf! We bezoeken de graven en de urnenwand om daar een lichtje te plaatsen, om uit te drukken dat zij een licht voor ons zijn geweest en het gebed uitspreken dat zij nu mogen delen in het eeuwige Licht. Licht dat ons aanstoot in de morgen, het Licht van Pasen mogen over ons licht, over ons leven schijnen, voor eeuwig!

Stilte — Als iemand sterft in je naaste omgeving wordt het stil om je heen. Stilte waarin jij jouw verdriet mag uiten, stilte om herinneringen toe te laten. Na Goede Vrijdag, na de graflegging van Jezus werd het ook stil. Stille Zaterdag. Maar de stilte is niet leeg, is gevuld met de adem van God, gevuld met Zijn Geest. Persoonlijk benoem ik het, met alle eerbied, het rommelt op Stille Zaterdag. De Geest brengt leven, eeuwig leven. Daarom zingen wij na de stilte op het kerkhof ter afsluiting U zij de glorie. De glorie van de Heer zal altijd overwinnen. Dat is ons geloof!

Komen jullie meevieren? Dinsdagavond 2 november in de Goede Herder kerk om 19.30 uur. In de Laurentiuskerk die avond om 19.00 uur. In de kerk van Zoeterwoude dorp wordt op zaterdag 30 oktober deze gedachtenis gevierd om 15.00 en 19.00 uur.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders  


OVERLEDEN: PASTOOR JAN SCHLATMANN

Vanmiddag werd bekend dat oud-pastoor Jan Schlatmann is overleden.

Jan Schlatmann ging vele jaren voor als pastoor van de Meerburgkerk en was zeer geliefd.

Naar alle waarschijnlijkheid zal hij aanstaande dinsdagmiddag in de Goede-Herderkerk begraven worden.

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.


NIEUWSBRIEF SINT JAN

Inmiddels heeft de parochiekern Sint-Jan de nieuwsbrief voor de maand november verspreid.

Ook beschikbaar als digitale versie (pdf).