31e zondag door het jaar (30-31 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 30-31 oktober 2021: 31e zondag door het jaar (B): Deut. 6,2-6 – Hebr. 7,23-28 – Mc. 12,28b-34


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 30 oktober is er ’s middags een Allerzielenviering voor genodigden, waarin Margreet Onderwater en Annie Borst voorgaan. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 15:00 uur. — ’s Avonds is er een gedachtenisviering voor parochianen in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater en Annie Borst voorgaan. Aanvang: 19:00 uur. Met medewerking van het parochiekoor. Deze vieringen zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Op zondag 31 oktober is er zegening van de graven op het kerkhof, door pastoor Walter Broeders en Margreet Onderwater. Aanvang: 14:30 uur.

Op zondag 31 oktober is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 31 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (30 oktober): Voor Wim van Veen, Wilma Velthuysen-Rietveld.

Parochiekern De Goede Herder (31 oktober): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Hosman-van der Maas, Leen van Velzen, Marie-Louise Bemelmans-Videc, Annie van der Hulst-Zonneveld, Theodorus Pieterse, oud-pastoor Jan Schlatman, Martin van Tilburg. — Voor Dick van der Hulst, Wim Pieterse, Frank Pieterse, Alie Rotteveel, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef–van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven, Siem Heemskerk, Toon en Mien Hockx, Nico van der Meel, Sacha Lim.

Parochiekern H. Laurentius (31 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet van der Arend, Jaap Warmendam, Mien Kleijn-Lexmond en Frans Klijn, Piet v.d. Arend, Jaap Warmendam, Mien Klijn-Lexmond en Frans Klijn, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ina Disseldorp- Verhaar, Mien van de Helm- van Rijn, Apollonia van Schie- van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker- Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman- van Oosten, Ria van Steen- Tas, Co Heemskerk- Angevare, Koos van Rijn, Nel Verhagen, Annie Suijten.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Dinsdag 2 november is er i.v.m. het feest van Allerzielen een viering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 19:30 uur. Aansluitend worden op het kerkhof de graven gezegend. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf). — Zondag 7 november is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de nieuwe instructie Vieren op enige afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Maandag 1 november is er i.v.m. het feest van Allerheiligen een viering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat, bestemd voor parochianen uit de hele regio oost. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:30 uur. — Zaterdag 6 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. —De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Dinsdag 2 november is er i.v.m. het feest van Allerzielen een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Zondag 7 november is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Met medewerking van het parochie-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (13)

Het is genoegzaam bekend dat de Menswordingkerk in Leiderdorp afgelopen zomer gesloopt is, om plaats te maken voor een appartementencomplex. Het naambord dat bij de ingang aan de muur was bevestigd, heeft inmiddels een plaats gekregen in het Leiderdorps Museum (zie foto unity.nu).

Is dat het enige onderdeel van het gebouw dat nog resteert? Nee, want er is ook nog de luidklok van de Menswordingkerk! Deze was tijdens het proces van herinrichting al van het dak gehaald en in veiligheid gebracht. De beheercommissie heeft enkele jaren geleden overlegd met het stichtingsbestuur van de begraafplaats achter de Goede Herderderkerk. Het stichtingsbestuur was bereid om een klokkenstoel te plaatsen op het kerkhof, waarin de luidklok opgehangen kon worden.

In de planvorming is de klokkenstoel uitgegroeid tot een heuse klokkentoren. En in de afgelopen week heeft de stichting begraafplaats de klokkentoren mét luidklok op het kerkhof laten installeren. Daarmee heeft een karakteristiek element van de Menswordingkerk een zichtbare, of beter: een hoorbare plaats gekregen in de onmiddelijke nabijheid van het kerkgebouw waarin de parochianen van de Menswording en die van de Meerburg samen opnieuw zijn begonnen als gemeenschap van De Goede Herder.

Grote dank gaat uit naar het stichtingsbestuur van de begraafplaats voor zijn inspanningen. Hopelijk kan met Allerzielen aanstaande dinsdag de luidklok op enig moment tot klinken worden gebracht!


OVERLEDEN: PASTOOR JAN SCHLATMANN

Op 27 oktober 2021 is overleden de heer Johannes Maria Schlatmann, oud-kapelaan van de voormalige Menswordingparochie, oud-pastoor van de voormalige Meerburgparochie, in de leeftijd van 91 jaar.

De uitvaartdienst voor Jan Schlatmann wordt gehouden op woensdag 3 november in de Goede-Herderkerk. Voorganger is pastor Joost Verhoef. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 12:30 uur. De teraardebestelling vindt plaats op de St. Willibrordbegraafplaats te Oegstgeest. Aanvang: 16:00 uur.

Bekijk de rouwannonce (pdf)

Zie ook het bericht op de website van het bisdom Rotterdam. Lees meer


OVERLEDEN MARTIN VAN TILBURG

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is symbool-kruis.gif

Op 27 oktober 2021 is eveneens overleden de heer Martinus van Tilburg, in de leeftijd van 101 jaar.

De uitvaartdienst voor Martin van Tilburg wordt gehouden op donderdag 4 november in de Goede-Herderkerk. Voorganger is diaken Gerard Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 14:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats in het familie graf op de begraafplaats achter de kerk.


NIEUWE AFLEVERING VAN LAUDATO SI KRANT

Onlangs verscheen aflevering 23 (oktober 2021) van de Laudato Si Krant.

Hierin onder meer: Mag het wat meer kosten? — Dubbelfeest voor Franciscus — Klimaatpelgrimstocht — Doe ook jij de lichten uit op 30 oktober? (Nacht van de nacht).

Ook beschikbaar als digitale versie (pdf)