Mededelingen & nieuws (3 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 3 november 2021.

Beste parochianen,

Zondag 7 november viert de kerk het Hoogfeest van de H. Willibrord. Willibrord verkondigde aan het begin van de achtste eeuw, rond 725 het evangelie in een land dat toen onherbergzaam was, vol met moerassen en dichte bossen, wouden. Plaatsnamen als Zoeterwoude en Woubrugge, doen ons hieraan herinneren. Hij verkondigde het evangelie in een tijd dat aanbidding van Germaanse goden in het land van Friezen gebruikelijk was. Sommige goden waren verbonden aan natuurverschijnselen, zoals  Donar verbonden  was aan bliksem een onweer. Verder had je de goden Wodan en Freia, onze weekdagen donderdag, woensdag en vrijdag herinneren ons aan deze goden.

Evangelie — In die tijd kwam Willibrord het evangelie verkondigen. Zo klonk het evangelie: dat in God geen geweld is, maar dat Hij uit liefde de mens heeft geschapen, naar zijn beeld en gelijkenis. Willibrord predikte een God die niet barbaars was, die niet uit was op de vernietiging van de mens, maar die juist een herstel van de mens wilde bewerken. Vele mensen kwamen tot geloof en Willibrord doopte hen met water. Hij doopte in het water van de bronnen, die dienst deden voor de natuurgodsdiensten. Geen leven meer in angst en geweld, maar een leven in liefde en vertrouwen.

Kerk en roeping — Willibrord heeft kerken gesticht in Oegstgeest, Vlaardingen en Velzen. Hij stierf op 7 november 739 te Echtenacht en ligt daar ook begraven. Willibrord die 1282 jaar geleden gestorven is, is een man van groot geloof die de Blijde Boodschap, de boodschap van Gods liefde voor de mensen kwam brengen. De kerk heeft zulke priesters en diakens nodig, zegt de rector van Vronesteyn!! Priesters die met een groot geloof en een hart vol liefde, vrijgesteld, het evangelie durven te verkondigen. Naar de verhalen van mensen willen luisteren en deze verhalen binden aan het Evangelie. Daarom bidden wij in de week van Willibrord om roepingen, maar ook voor de nieuwe wijdeling Sander Verschuur. Het is de gewoonte op Vronesteyn een noveengebed (pdf) te bidden van negen dagen voor de wijdeling. Bidt u mee? Wij beginnen op vrijdag 5 november a.s. Hier vindt u ook een gebedsprentje van de nationale roepingenweek 2021 (pdf).

Heer, geef ons werkers in de wijngaard!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders   


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (14)

Allerzielen is in de regio oost intens gevierd. Bij alle drie de kerken bevindt zich een begraafplaats, waar vele nabestaanden hun dierbare overledenen opzochten en herdachten. Hier een impressie van het kerkhof bij de H. Laurentiuskerk (overdag) en van de verlichte begraafplaats achter de Goede-Herderkerk (gisteravond), met de nieuwe klokkentoren waarin de luidklok uit de Menswordingkerk nu voor het eerst geklonken heeft.


IN MEMORIAM PASTOOR SCHLATMANN

Op 27 oktober overleed in Voorhout emeritus pastoor Jan Schlatmann op 91-jarige leeftijd. Jan Schlatmann werd in het najaar 1973 gepolst om pastoor Kragtwijk in de Meerburgparochie op te volgen. In 1974 volgde zijn daadwerkelijke benoeming als pastoor “bij ons aan de Meerburg”.

Tot aan zijn afscheid in 1995 woonde pastoor Schlatmann in de pastorie naast de kerk. Hij werd alom geliefd bij jong en oud, zowel dankzij zijn bijzondere gave van het woord in de vieringen als in de rol van herder voor zijn parochianen. Talloos waren zijn bezoeken aan de bejaardensoos, aan de scholen en aan parochianen thuis. Na zijn pensionering bleef pastoor Schlatmann actief in de pastorale zorg. Hij assisteerde o.a. regelmatig in de H. Joannes de Doper te Katwijk maar kwam ook graag met enige regelmaat naar de Menswording en naar “zijn” Meerburgkerk.

In de zomer van 2013 gaf pastoor Schlatmann aan dat hij niet langer in staat was om mee te draaien in het reguliere rooster van voorgangers. Dit was voor de pastoraatgroep van De Goede Herder aanleiding om hem een passend afscheid aan te bieden. Zeer velen waren naar de kerk gekomen om de H. Eucharistie mee te vieren.
De afgelopen jaren woonde pastoor Schlatmann in een verzorgingshuis te Voorhout. Hier kreeg hij nog zeer regelmatig bezoek van oud-parochianen. En dat deed hem goed.

Vanmiddag vond de uitvaartdienst plaats voor Johannes Maria Schlatmann, in een volledig gevulde Goede-Herderkerk, met familie, vrienden, oud-collega’s (waaronder oud-pastoors Jan Olsthoorn en Jaap van der Bie) en veel parochianen. De viering werd geleid door pastoraal werker Joost Verhoef, die als kind in pastoor Schlatmann een voorbeeld vond, later een mentor en een goede vriend. In warme bewoordingen deelden een broer, nicht en een jaargenoot van het seminarie enkele dierbare herinneringen. Het werd een dankviering voor het leven van een man die het leven zelf tot op hoge leeftijd heeft gevierd, van een herder die voor velen veel betekend heeft. Hij ruste in vrede. — Gerard van der Hulst