Hoogfeest van St. Willibrord (6-7 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 6-7 november 2021: 31e zondag door het jaar (B): Jesaja 52,7-10 – Hebr. 13,7-9a.15-17a – Mc. 16,15-20 of Mt. 28,16-20


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 6 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 7 november is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Philipp Kaufmann. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 7 november is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Met medewerking van het parochie-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (6 november): Voor Wim van Veen, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg. — Voor de zielenrust van de heer Willemsen en de heer Mutsaers.

Parochiekern De Goede Herder (7 november): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg, Trees Hosman-van der Maas, Leen van Velzen, Annie van der Hulst-Zonneveld, Marie Louise Bemelmans-Videc, Theodorus Pieterse — Voor Nico van der Meel, Toon en Mien Hockx, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines–Kortekaas, Ria Tacx-van Kampen, Henny van der Meer-Tijssen, Wies van Oorschot, Anna Catharina Luidens-De Mey, Didier Harm.

Parochiekern H. Laurentius (7 november): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van de Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Nel Verhagen, Annie Suijten.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 14 november is er een woord- en gebedsviering waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de nieuwe instructie Vieren op enige afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. 

Digitaal beschikbaar: de meest recente nieuwsbrief, d.d. 7 november (pdf)

Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 13 november is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 14 november is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochie-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


BISSCHOPPEN OVERLEGGEN OVER CORONAPROTOCOL IN KERKGEBOUWEN

Vanwege de stijgende besmettingscijfers heeft de overheid eerder deze week enkele coronamaatregelen aangescherpt, die vanaf vandaag van kracht zijn. In verband hiermee beraden ook de bisschoppen zich op mogelijke aanpassingen voor het protocol in de kerkgebouwen. Ze vragen kerkgangers om in de vieringen van dit weekeinde in elk geval voldoende afstand tot elkaar te houden. Dat heeft het secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie gisteren laten weten.

Het parochiebestuur van de Petrus-en-Paulusparochie houdt contact met het bisdom, dat vermoedelijk begin volgende week met nadere mededelingen zal komen.

In de Goede Herderkerk zal a.s. zondag aan kerkgangers gevraagd worden om twee stoelen tussenruimte in acht te nemen; het gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de viering kan helaas geen doorgang vinden.


PODCAST: BIDDEN ONDERWEG

Bidden Onderweg biedt duizenden mensen dagelijks een tiental minuten van gebed en reflectie. Iedere dag verschijnt een nieuwe podcastmeditatie op de website en in de app. Naast een bijbellezing en enkele observaties en vragen ter verdieping is er muziek (die helpt om een sfeer van gebed binnen te gaan) en stilte (om vanuit je hart te spreken met God).

Zondag 7 november

Motto: De liefde vloeit overvloedig in alles, vanuit het diepste opwellend, schitterender dan welke ster ook.