Mededelingen & nieuws (17 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 17 november 2021.

Beste parochianen,

Vandaag 17 november, viert de kerk de gedachtenis van de heilige Elisabeth van Thüringen. Een vrouw van adel, een Hongaarse prinses. Geboren in 1207 te Hongarije. Al jong onderscheidde zij zich van de andere mensen uit haar directe omgeving. Zij was vroom en had een bijzondere aandacht voor de armen, zieken en gehandicapten. Zij trouwde op veertienjarige leeftijd met de kroonprins Lodewijk van Thüringen in 1221.

Diaconie — Tijdens een zware hongersnood door mislukte oogsten en epidemieën gaat Elisabeth over tot een hulpplan. Zij put uit de schatkist van het rijk, maar ook uit de persoonlijke bezittingen van de familie. Zij verkoopt een aantal bezittingen en bouwt ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Haar man, nu koning Lodewijk steunt haar, maar de familie niet. Op weg naar de zesde kruistocht sterft haar man aan de pest in Otranto. Na de dood van haar man werd zij door haar familie van haar bezittingen beroofd, waarop zij als weduwe recht had. Zij bleef met drie kinderen achter in een omgeving die niet zo lief was voor haar!!

Rozenwonder — Op weg naar de armen werd zij op een keer door de opvolger van haar man, Hendrik, gevolgd. Zij had brood uit het paleis voor de armen meegenomen in haar schort. Haar werd gevraagd of zij brood bij zich had. Zij ontkende. Toen zij haar schort moest openen, veranderde het brood in rozen. Zij mocht haar weg vervolgen en zo gaf zij het brood aan de armen.                                                                                                          

Ziekenhuis — Het leven op het paleis was voor haar ondraaglijk. Zij moest het paleis verlaten, zo staat er geschreven op een koude winternacht met haar drie kinderen naar haar oom, bisschop Eckbert van Bamberg. Na enige tijd nam zij de sluier aan van de zusters van de Derde Orde van St. Franciscus. Zij kreeg door tussenkomt van een familielid toch nog wat geld en gebruikte dit voor de noden van de armen. Ondanks haar zwakke gezondheid liet zij een ziekenhuis bouwen in Marburg. Op 17 november 1231 stierf zij op 24 jarige leeftijd. Vier jaar later in 1235 werd zij al heilig verklaard!!                                                                  

Elisabethcertificaat — Ik hoef, denk ik, niet uit te leggen dat vele ziekenhuizen en zorginstellingen naar haar zijn vernoemd. Het is dan ook jammer, dat sommige ziekenhuizen haar naam niet meer gebruiken, de instelling van haar hopelijk wel. Het bisdom reikt ieder jaar een Elisabethcertificaat uit voor een goed diaconaal project. En de bisschop schrijft dan: door deze inzet heeft u zich gevoegd in de voetsporen van de H. Elisabeth van Thüringen, naamgeefster van de diocesane diaconieprijs Brood en Rozen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


PLANT VAN DE MAAND: ROZEMARIJN

De redactie van de website katholiek.nl bespreekt elke maand de symbolische betekenis van een plant of bloem — onder het voorbehoud dat symboliek geen exacte wetenschap is: “De één geeft de ene betekenis aan een bloem, de ander een heel andere. Ze veranderen ook in de tijd. Zeventiende-eeuwse bloemstillevens kennen andere symboliek dan de verborgen ‘liefdesboodschappen’ uit de preutse Victoriaanse tijd.”

Deze maand: rozemarijn, voor de eeuwigheid. Lees meer