33e zondag door het jaar (13-14 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 13-14 november 2021: 31e zondag door het jaar (B): Dan. 12,1-3 – Hebr. 10,11-14.18 – Mc. 13,24-32


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 13 november is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 14 november is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 14 november is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (13 november): Voor Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Cock van Meurs, Jan Roeleven, overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder (14 november): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg, Trees Hosman-van der Maas. — Voor Nico van der Meel, Toon en Mien Hockx, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft, pater Theodorus Gerarda Pieterse (overleden in San José di Maipo), Wim en Inge van Leeuwen, Kees en Gré van der Meer, Nico van der Meel, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Toon en Mien Hockx, Petronella Kocken-van Wensveen, Rie van der Meer-Montanus, Wil Ouwerkerk-Kershof, Marie Louise Bemelmans-Videc.

Parochiekern H. Laurentius (14 november): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Cors van de Bosch, Lena de Jong-van der Geest en Bert de Jong, Nicolaan Croes, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van de Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen- Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Nel Verhagen, Annie Suijten.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 21 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de instructie Vieren op afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief, d.d. 7 november (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 20 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekkoor. Aanvang 19:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 21 november is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


VOORLOPIG GEEN KOFFIE NA DE VIERING

In aanvulling op de berichtgeving van de bisschoppen van afgelopen woensdag laat het parochiebestuur van de Petrus-en-Paulusparochie weten dat het koffiedrinken na afloop van een viering in een binnenruimte tot nader order niet is toegestaan. (Dit geldt overigens ook voor het drinken van thee en limonade)


DUURZAAM LEVEN IN HET KLOOSTER

Hij is als geen ander verbonden met de schepping.” Dit zegt zuster Angela, abdis van de Clarissen in Megen over de heilige Franciscus. Op 4 oktober vierde de Kerk zijn feest. Zuster Angela vertelt over de spiritualiteit van de zusters, naar het voorbeeld van Franciscus en Clara.

De abdis omschrijft het leven van de zusters als een leven in boetvaardigheid: “Bij boeten moet je denken aan wat vissers doen als ze hun netten ‘boeten’. Ze brengen gescheurde netten weer in de goede staat terug. Leven in boetvaardigheid bij Clara en Franciscus betekende dat ze wilden leven in de goede verhouding tot zichzelf, tot God, tot hun zusters en hun broeders, maar eigenlijk tot alle schepselen.”

Recht doen aan de schepping vraagt om duurzaamheid, “een beweging tegen de verspilling, uitputting, vergiftiging”. De zusters eten bijvoorbeeld geen vlees en wassen hun kleren deels met regenwater. Bekijk de video (via katholiekleven.nl)