Feest van Christus Koning (20-21 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 20-21 november 2021: Christus Koning: Dan. 7,13-14 – Apok. 1,5-8 –  Joh. 18,33b-37


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 20 november is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 21 november is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 21 november is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (20 november): Voor overleden familie Oostdam.

Parochiekern De Goede Herder (21 november): Voor Jydho Julian Ezechiel Rasmijn, die 15 jaar wordt. — Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Toos Gordijn-Hoffmann, Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg, Trees Hosman-van der Maas. — Voor Simon Honselaar, Jan Straathof, Jan Zwetsloot, Mieke Kransse-Willems, John Tijssen, Regina Paardekooper, Annie van der Hulst-Zonneveld, Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Lina en Frits Labordus, Nel Bruines-Overmeer, Toon en Mien Hockx, Fran Pupko.

Parochiekern H. Laurentius (21 november): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, familie van Boheemen van der Krogt, Ans van Meel-van Winden, Cor van der Hulst, Peter Develing, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 28 november is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de instructie Vieren op afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief, d.d. 7 november (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Op zaterdag 13 november is overleden Catharina Hendrica Maria Gordijn-Hoffmann, in de leeftijd van 93 jaar. De uitvaartdienst voor Toos Gordijn-Hoffmann vond plaats op vrijdag 19 november in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de eucharistieviering was pastoor Walter Broeders. Het dames- en herenkoor verleende muzikale medewerking.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 27 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 28 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van cantor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


ADVENT IN DE GOEDE HERDERKERK: KINDERNEVENDIENST

WAT GAAN WE DOEN?

We gaan vier zondagen met elkaar op weg naar Kerstmis 2021. Het thema van dit jaar is:  “LICHT”. We vertellen elke zondag een mooi verhaal dat past in deze adventtijd en natuurlijk gaan we iets moois met elkaar maken.

WAAR EN WANNEER?

In de sacristie van de Goede Herderkerk komen we samen. Elke zondag om 9.30 uur als de viering in de kerk begint. Dus zondag 28 november, en de zondagen 5, 12, en 19 december.

KOM JE OOK?

Aanmelden kan bij Jeaneke van der Hulst. Telefoon: 06-24967359. Of per mail: jeanekehulst.zw@gmail.com

JE HOEFT NIETS MEE TE NEMEN. WIJ ZORGEN VOOR DE MATERIALEN.


OECUMENISCHE ADVENTSVESPERS IN DE GOEDE HERDERKERK EN DE DORPSKERK

ZIE JIJ NOG TOEKOMST?

De Adventstijd is sinds eeuwen in de kerk bedoeld als een tijd van bezinning, inkeer, gebed en vasten. Hoe haaks staat dat vaak op onze tijd! Thema van deze vespers is: ‘Zie jij nog toekomst?’

Onze weg door het leven is in een voortdurende beweging. Kom tot rust in de hectiek van de drukke decembermaand tijdens oecumenische vespervieringen voorbereid door leden van de Protestantse Gemeente Leiderdorp en parochiekern De Goede Herder. De vieringen hebben een sobere liturgie en zijn thematisch van opzet.

In deze vier weken geven we speciale aandacht aan de voormoeders van Jezus, Bijzondere en boeiende vrouwen van toen – inspiratiebronnen voor ons mensen van nu. Vrouwen die opvallen omdat ze met naam genoemd worden en een prominente plaats innemen in het geslachtsregister waarmee het evangelie van Mattheüs opent. Op hun eigen wijze geven zij iets weer van de Messias, zoals: opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw en doorgeven van vrede.

Wij zien hoe zij, ieder op hun eigen wijze, toekomst baren. Zo komen we steeds dichter bij de toekomst die in de geboorte van Jezus oplicht.

VIERINGEN: WAAR EN WANNEER?

De adventsvespers worden gehouden op donderdagavonden in december. Aanvangstijd: 19:15 uur.

  • 2   December in de Dorpskerk (Leiderdorp)
  • 9   December in de Goede-Herderkerk
  • 16 December in de Dorpskerk (Leiderdorp)
  • 23 December in de Goede-Herderkerk

Namens de werkgroep Oecumenische Vespervieringen — Leo Koot