1e zondag van de advent (27-28 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 27-28 november 2021: 1e zondag van de advent:  Jer. 33,14-16 – 1 Tess. 3,12-4,2 – Luc. 21,25-28.34-36


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 27 november is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 28 november is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 28 november is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pasotor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van een cantor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (27 november): Uit dankbaarheid.

Parochiekern De Goede Herder (28 november): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Wim Kalkers, Toos Gordijn-Hoffmann, Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg, Trees Hosman-van der Maas. — Voor Wim en Inge van Leeuwen, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Joop Goddijn, Corrie Einfeld – Pfenniger, Lidy van Ruiten – Vogels, Leen van Velzen, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius (28 november): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Patrick Fraaij, Zairo Jzair Croes, Bertus Rijgersberg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Donderdag 2 december is er een oecumenische vesperviering in de Dorpskerk te Leiderdorp met als thema ‘Zie jij toekomst?’. — Zondag 5 december is er een eucharistieviering waarin pastor berus Wessel oorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. — Voor het bezoeken van vieringen in ons kerkgebouw zie de instructie Vieren op afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief, d.d. 28 november (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 4 december is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 5 december is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van cantor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


ADVENTSACTIE 2021: VERBETEREN VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN SOMALIË

Tijdens de adventsperiode vraagt de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm om deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!

De MOV-werkgroepen van de Petrus-en-Paulusparochie richten zich op een project dat via een gezondheidscentrum in de Somalische stad Burdhubo professionele geboortezorg en begeleiding biedt aan 720
zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen
worden hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf jaar
inentingen tegen infectieziektes. Het project wordt uitgevoerd door Trocaire, een
internationale katholieke hulporganisatie. Lees meer

Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt doneren via de collectebus achter in uw kerk of maak uw gift over op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie – Burdhubo.