Mededelingen & nieuws (1 december)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 1 december 2021.

Beste parochianen,

Symbolische handelingen geven houvast en zijn belangrijk, zei pater Thomas Quartier, net gekozen tot Theoloog des Vaderlands. Wij hebben allemaal veel last van de maatregelen tegen het coronavirus. Het belemmert ons in onze symbolische handelingen. Ook voor hem, kloosterling van de Benedictijnen, is het zoeken naar God belangrijk. Op de vraag ‘Wie is God’, kan hij moeilijk een antwoord geven. Geloven is doen. Het zoeken  naar God is iets universeels, wat bij mij, zegt Quartier, wordt gestempeld door de christelijke traditie. Die heeft een enorme zeggingskracht en ik voel me er ook diep mee verbonden.

Onzekerheid — Veel tijdgenoten zijn vermoeid geraakt en lauwheid en onverschilligheid liggen op de loer. De coronamaatregelen doen ons geen goed. Wordt het leven van velen van ons daardoor niet getekend door zorgen? Er is veel onzekerheid. Natuurlijk kunnen we dicht bij de kachel kruipen in onze eigen cocon en niet al te hoogdravend te praten over levensvernieuwing en nieuwe toekomst.  Zo spreken en denken maakt deze advent echter zinloos. 

Niet gemakkelijk — Ook de bisschoppen hebben gesproken.  Na 17.00 uur mogen er geen publieke vieringen gehouden worden. Dat betekent geen viering op de zaterdagavond en dus geen nachtmissen. We zullen ze eerder moeten vieren en mensen oproepen met ons te vieren via de livestream. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Vieren — Op weg naar kerstmis mogen wij ons laten leiden door de Schriften en iedere zondag een extra kaars ontsteken. Wij zijn mensen van hoop en verwachting. Wij vieren de komst van de gezalfde, onze Redder! Elke dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden, kronkelpaden moeten recht en de ruwe wegen effen worden, horen wij zondag in het evangelie. Aan de dalen van ons leven,  de heuvels van de hoogmoed, de kronkelpaden van de armoede en de ruwe wegen van het virus, daar moeten wij allemaal aan werken, waar het kan samen.

Symbolisch — Op de Adventskrans staan vier kaarsen, a.s. zondag gaat de tweede branden. We mogen op weg gaan naar het volle Licht van Kerstmis: het vieren van de komst Jezus Christus en geloven dat Hij met ons mee gaat, ons begeleidt en ons kracht geeft. Dat geloof mag groeien en daar is bijzonder de Adventstijd voor. Een symbolische tijd. Een tijd, om ondanks alle beperkingen, goed te gebruiken. Niet gemakkelijk, wel begaanbaar. Symbolische handelingen en rituelen geven immers houvast.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


BISSCHOPPEN: VOORLOPIG GEEN VIERINGEN EN BIJEENKOMSTEN NA 17:00 UUR

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)


SINT JAN: NIEUWSBRIEF EN ZATERDAGVIERINGEN VERVROEGD NAAR 16:00 uur

Onlangs verscheen de nieuwsbrief van parochiekern Sint Jan, aflevering december 2021 (pdf).

Met onder meer: vieringenrooster (NB er zijn mutaties n.a.v. bovenstaand bericht van de bisschoppen). — Advent: op weg naar Kerst — Gebed.

De zaterdagavondvieringen (die normaliter om 19:00 uur beginnen) zijn in verband met aangescherpte coronamaatregelen verplaatst naar het einde van de middag. Aanvang tot nader order: 16:00 uur.

Dit geldt al met ingang van a.s. zaterdag 4 december, als pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat in een eucharistieviering, met medewerking van het eigentijds koor. 


REGIO ZUID: NIEUWSBRIEF EN LAUDATO SI-KRANT

Het Geluid van Zuid is eveneens verschenen: aflevering december 2021). Hierin o.m.: De Advent: op weg naar het licht — Stagiar-pastoraal werker Sam van Gent — Livestream ook vanuit de Antonius — Schrijfactie voor Amnesty 2021. — Terugblik op Taizé-viering. — Vieringen in december (NB Let op mutaties n.a.v. bericht van de bisschoppen). Ook beschikbaar als digitale versie (pdf)

En tenslotte verschenen: aflevering 24 (november 2021) van de Laudato Si Krant.
Hierin o.m.: Wat is de mens? — Winter in de tuin: tijd om te delen — Twee nieuwe winkels in Leiden — Klimaatconferentie Glasgow. Ook beschikbaar als digitale versie (pdf)