2e zondag van de advent (4-5 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 4-5 december 2021: 2e zondag van de advent: Bar. 5,1-9 – Fil. 1,3-6.8-11 – Luc. 3,1-6


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 4 december is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 5 december is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 5 december is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (4 december): Voor Johanna Versteegen-Vink, Gijsbertus Gersteegen, Huib Versteegen, Riet Versteegen-Berg, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Arie de Jong, Annie de Jong-Van Leeuwen, Jan Roeleven, overleden familie Roeleven-den Hollander en Brussel, Cock van Meurs.

Parochiekern De Goede Herder (5 december): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Wim Kalkers, Toos Gordijn-Hoffmann, Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg, Trees Hosman-van der Maas. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Ria van der Kroft-van Vliet, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas, Hennie van der Meer-Tijssen, Wies van Oorschot, Toon en Mien Hockx.

Parochiekern H. Laurentius (5 december): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet van de Arend, Jaap Warmendam, Paul Ammerlaan, Bert de Jong en Lena de Jong van de Geest, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Bertus Rijgersberg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 12 december is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. — Gelieve voor de komende zondagen uw kerkbezoek vooraf aan te melden. Dit kan per email of telefonisch naar het secretariaat. Zie verder de instructie Vieren op afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief, d.d. 28 november (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 11 december is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 12 december is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


GOEDE-HERDERKERK: SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL 2021

10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. Amnesty International organiseert ieder jaar rond deze datum een grote schrijfactie voor mensen, die om hun overtuiging, godsdienst of geaardheid in de gevangenis zitten, vaak zonder neutrale rechtspraak en onder erbarmelijke omstandigheden.

Over de hele wereld wordt geschreven naar regeringen en de mensen zelf. Deze stapel brieven en kaarten is van enorme waarde. Het feit, dat er aandacht voor de mensen is resulteert vaak in betere omstandigheden en de mensen zelf ervaren steun om vol te houden.

De schrijfpakketten zijn beschikbaar op zondag 12 december a.s. in de Goede-Herderkerk. Het is niet nodig om postzegels te plakken, u hoeft de geschreven brieven NIET zelf te versturen. De brieven kunt u tot 23 december inleveren bij:

  • het secretariaat, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude-Rijndijk
  • Heleen Brouwer, Lisdoddekreek 22, Leiderdorp
  • Regina Krowinkel, Buitendijklaan 10, Leiderdorp

Wij zorgen ervoor, dat de brieven bij Amnesty worden ingeleverd. Amnesty zorgen voor de verzending. Alvast bedankt voor uw meedoen!

Namens de werkgroep Amnesty Leiden-Leiderdorp — Heleen Brouwer, Regina Krowinkel


MIJN ADVENT: RIK TORFS

De website Kerknet startte een reeks ‘Mijn advent’. Hierin beantwoorden gasten acht vaste vragen over de voorbereidingstijd op Kerstmis:

(1) Welk onrecht maakt de fulminerende Johannes de Doper in je wakker (2) Waartoe zou je de mensen willen oproepen? (3) Welk adventslied ken je of andere muziek komt er bij je op? (4) Wat vind jij het moeilijkste aan wachten op licht in de duisternis? (5) Welke herinnering roept de advent bij je op? (6) Waar of in wie zie je tekenen van hoop voor deze wereld? (7) wat is het recept van hoop? (8) In welke kerstfiguur herken je het meeste iets van jezelf?

Deze keer: kerkjurist Rik Torfs. Lees meer