Mededelingen & nieuws (8 december)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 8 december 2021.

Het is vandaag 8 december en dan viert de Kerk het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria. Hoewel het Advent is wil ik stilstaan bij dit feest ter ere van Maria. Want wat betekent de Onbevlekte Ontvangenis van Maria? Het betekent dat de ziel van Maria vanaf het begin van haar conceptie niet bevlekt was met kwaad. Maria werd negen maanden later geboren zonder de erfzonde, d.w.z. ze was nooit gericht op het kwaad: gericht op het goede zei ze altijd ‘ja’ tegen God.

Lourdes — De ‘Onbevlekte Ontvangenis van Maria’ werd al eeuwen geloofd, maar werd op 8 december 1854 als dogma door paus Pius IX afgekondigd. Op 11 februari 1858 verscheen in Lourdes Maria aan een veertien jarig, ongeletterd jong meisje Bernadette. De Dame in de grot zei: ‘Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis’. Dit dogma gaat dus niet over de maagdelijkheid van Maria, dat zij moeder werd van Jezus door de kracht van de Heilige Geest. Maar het gaat over Maria die in de schoot van haar moeder is ontvangen zonder de erfschuld die op heel het menselijk geslacht weegt sinds het begin.  Bij Maria zien wij dus geen grootheid en macht, een wil om te heersen en om net zo groot als God te zijn.

Waarom? – Als Maria bezoek krijgt van de engel wordt zij aangesproken met: Verheug U begenadigde: de Messias is op komst. Door deze aankondiging en door de heilige Geest, die over haar komt, heeft de erfschuld haar kracht verloren. Bij Maria vallen zo de schepping en de begenadiging ineen. Bij haar conceptie was zij al begenadigd. Sterker: zij is de begenadigde. Als Christus onze volmaakte Verlosser is, dan is Hij niet alleen in staat om te zuiveren, maar ook om te voorkomen en te bewaren, zei de Franciscaan Duns Scotus (14 eeuw). Hij heeft dat uit liefde gedaan voor de vrouw die Hij had uitverkoren om Zijn moeder worden, met het oog op de menswording.

Meewerken – Op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria mogen wij ons verheugen op de genadevolle liefde die God aan Maria heeft geschonken.  Hierdoor kon zij volledig meewerken aan Gods heilsplan en de moeder worden van onze Verlosser Jezus Christus. Telkens als wij het Wees Gegroet bidden mogen wij ons aan haar voorbeeld spiegelen en bidden op haar voorspraak, dat ook wij open staan voor Zijn genade en meewerken aan wat God van ons vraagt.

H. Maria bid voor ons! – Pastoor Walter Broeders


SINTERKLAASPREEK VAN PASTOR WESSEL

Afgelopen zondag 5 december vierden we het begin van de tweede week van de advent. Maar het was ook de opmaat naar de vooravond van de feestdag van Sint Nicolaas, de kindervriend die half Nederland inspireert tot het maken van gedichten, ter begeleiding van geschenken in of naast de schoen.

Het was voor pastor Bertus Wessel – die voorging in de Goede-Herderkerk en de Laurentiuskerk – aanleiding om zijn overweging op rijm te zetten. Voor wie de preek nog eens wil nalezen is de tekst nu digitaal beschikbaar (pdf)