4e zondag van de advent (18-19 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 18-19 december 2021: 4e zondag van de advent:  Mi. 5,1-4a – Heb. 10,5-10 – Luc. 1,39-45


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 18 december is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 19 december is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 12 december is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (18 december): Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (19 december): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Wim Kalkers, Toos Gordijn-Hoffmann, Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg. — Voor Lina en Frits Labordus, Toon en Mien Hockx, Simon Honselaar, Jan Straathof, Mieke Kranse-Willems, John Tijssen, Regina Paardekooper, Annie en Dick van der Hulst, Siem Heemskerk.

Parochiekern H. Laurentius (19 december): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Thijs Klijn, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

KERSTVIERINGEN IN REGIO OOST

Ook al is het voor parochianen helaas niet mogelijk om op kerstavond de kerk te bezoeken (overigens wel om 16:00 uur in de Sint-Jan) is er met vereende krachten toch gewerkt aan een gevarieerd vieringingaanbod tijdens de kerstdagen. U kunt diverse vieringen volgen via de website kerkdienstgemist.nl (live en terugkijkend). En op 25 en 26 december kunt u daadwerkelijk de Goede-Herderkerk en de Laurentiuskerk bezoeken, maar wel graag vooraf bezoek aanmelden bij de secretariaten. Hieronder volgt een overzicht volgens de laatste stand van zaken.

Vrijdag 24 december 2021 — Kerstavond

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Kinderkerstviering. Met Annie Borst
Viering via livestream (zonder kerkgangers). Voor actief meevieren graag vooraf aanmelden (email: kinderkerkzoeterwoude@gmail.com)
Aanvang: 14:00 uur — Alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het parochiekoor
Viering met kerkgangers
Aanvang: 16:00 uur — Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Dienst met lezingen en liederen. Voorganger: Thea Epskamp
Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson
Dienst wordt vooraf opgenomen (zonder kerkgangers)
Aanvang uitzending: 17:00 uur (maar ook later te bekijken)  Alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst
Viering via live-stream (zonder kerkgangers)
Aanvang: 21:00 uur  Alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Eucharistieviering. Voorganger: pater Christ van den Eijnden S.C.J. 
Met medewerking van het eigentijds koor
Viering via livestream (zonder kerkgangers)
Aanvang: 22:30 uur — Alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Zaterdag 25 december 2021 — Kerstmis

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson
Viering met kerkgangers. Bezoek vooraf aanmelden bij het secretariaat
Aanvang: 09:30 uur  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Eucharistievering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het parochiekoor
Viering met kerkgangers
Aanvang: 11:00 uur

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Kindje wiegen. Met Stephanie Jägel
Wordt vooraf opgenomen (zonder kerkgangers)
Aanvang uitzending: 14:00 uur (maar ook later te bekijken)  Alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Geen viering 

Zondag 26 december 2021  Feest van de H. Familie

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Ad van der Helm
Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries
Gezinsviering met kerkgangers. Bezoek vooraf aanmelden bij het secretariaat.
Aanvang: 09:30 uur — Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Kindje wiegen
Met kerkgangers. Bezoek vooraf aanmelden bij het secretariaat
Aanvang: 11:00 uur


SINT JAN: KINDERKERK (24 DECEMBER)

TIP VOOR KINDEREN MET EEN WEEK EXTRA KERSTVAKANTIE: DOWNLOAD HET KERST DOE-BOEK (PDF)


MIJN ADVENT: RIA VANLUCHENE

De Vlaamse website Kerknet startte een reeks ‘Mijn advent’. Hierin beantwoorden gasten acht vaste vragen over de voorbereidingstijd op Kerstmis:

(1) Welk onrecht maakt de fulminerende Johannes de Doper in je wakker  (2) Waartoe zou je de mensen willen oproepen?  (3) Welk adventslied ken je of andere muziek komt er bij je op?  (4) Wat vind jij het moeilijkste aan wachten op licht in de duisternis?  (5) Welke herinnering roept de advent bij je op?  (6) Waar of in wie zie je tekenen van hoop voor deze wereld?  (7) wat is het recept van hoop?  (8) In welke kerstfiguur herken je het meeste iets van jezelf?

Deze keer: Ria Vanluchene, een van de Kleine zusters van Nazaret (een Antwerpse fraterniteit) en werkzaam als verpleegkundige. Lees meer


PAUS FRANCISCUS 85 JAAR

Op vrijdag 17 december is paus Franciscus 85 jaar geworden. Zijn geboortedag beschouwt hij als een gewone werkdag; wel houdt hij zijn naamdag, zijn doopdag en zijn priesterwijdingsdag in ere. Lees meer (via kro-ncvr.nl)