Mededelingen & nieuws (29 december)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 29 december 2021.

In het Nederlands Dagblad stond op de dag voor Kerst een mooi interview met psychiater Cobie Groenendijk, die een analyse gaf van de mens in de hedendaagse samenleving. “Er is veel spanning in de samenleving en maar een deel van de bevolking kan het opbrengen genuanceerd te blijven denken, verschillen tussen mensen en de betekenis daarvan te onderzoeken. Maar er bestaat vooral de neiging om heel snel te oordelen.” Als mensen spanning ervaren, gaan zij zich onveilig voelen. De mens ervaart veel onveiligheid in de samenleving en daardoor projecteren zij hun angsten op alles wat er om hen heen gebeurt.

Infuus — “Wat we nodig hebben is een infuus van veiligheid,” zegt Groenendijk. “Er is jarenlang onveiligheid in de samenleving gepompt, gepropageerd door liberale partijen: je moet vooral voor jezelf zorgen. Als het tegenzit, pech voor jou. Er is een verwaarlozing van de plekken waar mensen elkaar kunnen tegenkomen en ontmoeten, zoals buurthuizen, de sociale en creatieve sector. Die hebben we juist zo hard nodig als verbindingsbruggen.”

Verbinding — Het is nodig dat wij verbindingen leggen met de medemens. In relaties is het belangrijk dat wij onszelf kunnen en mogen zijn. Je kunt de ander niet dwingen om een verlengstuk van jouw opvattingen en gedrag te zijn, aldus Groenendijk. En niet alles wat we willen, kan. Naast rechten hebben wij als burgers ook plichten. Bij al onze activiteiten wordt ons geweten aangesproken en niet onze behoeften.

Leermomentjes — We staan aan het begin van een nieuw kalenderjaar, het oude sluiten wij af. We krijgen wederom een nieuw jaar om onze gezinnen te vormen en om de kerkgemeenschap op te bouwen, in samenhang met de maatschappij. Met Cobie Groenendijk wens ik u en jullie dat we samen mogen blijven leren en momenten van verbinding blijven zoeken met onze medemensen. Dat wij kunnen nadenken over ons eigen gedrag, waarom wij doen zoals we het doen. Dat wij mogen groeien in empathie, oprecht mogen luisteren naar de verhalen van de ander en vragen naar iemands welzijn. Geef elkaar een compliment of zomaar een cadeautje. En weet dat wij niet hetzelfde zijn, maar wel gelijkwaardig.

Transeamus — Weet je het nog? Laten wij naar Bethlehem gaan, zoek Christus in jouw leven. Hij zal jou vervullen met Zijn vrede!! Hij zal jou inspireren om met Zijn liefde jouw leven vorm te geven. Dat deden ook de Wijzen uit het Oosten. Zij zochten de koning en kwamen aan in Jerusalem en vinden een koning bij wie zij zich onveilig voelden. Ons doel in het leven is op zoek te gaan naar een veilige omgeving, waar wij met elkaar in vrede leven en waar God de bron is van die vrede. Moge onze kerkgemeenschap een infuus zijn van veiligheid, vrede en liefde.

Goede jaarwisseling en alvast Zalig Nieuwjaar!! — Pastoor Walter Broeders


VIERINGEN ROND DE JAARWISSELING IN REGIO OOST

Voor onderstaande vieringen geldt een maximum van 50 kerkgangers. Gelieve derhalve vooraf uw bezoek aan te melden bij het secretariaat van de desbetreffende parochiekern.


Vrijdag 31 december 2021 — Oudjaarsdag

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het parochiekoor
Aanvang: 16:00 — Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

  • Intenties: Ter ere van de Heilige Maagd Maria. — Voor Wim van Veen, Janny  Nuysink-Versteegen en Kees en Leny Versteegen, Huib en Riet Versteegen-Berg.

Zaterdag 1 januari 2022 — Hoogfeest van Maria, Moeder van God

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het dames- en herenkoor
Aanvang: 09:30 uur Online te volgen via kerkdienstgemist.nl Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf)

  • Intenties: Voor de onlangs overleden parochianen: Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voor de onlangs overleden parochianen: Wim Kalkers, Toos Gordijn-Hoffmann, Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg. Voor Jan van der Ploeg, Wim de Groot, Piet Dooyenburgh, Willem Zonneveld, Wilhelmina Zonneveld-Koot, Siem Heemskerk.

Lees meer over het Hoogfeest van Maria, Moeder van God in de Encyclopedie (via kro-ncrv.nl)

Lezingen: Num. 6,22-27 Gal. 4,4-7 Luc. 2,16-21

Zondag 2 januari 2022 — Hoogfeest van de Openbaring des Heren

Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Met medewerking van het jongerenmiddenkoor
Aanvang: 09:30 uur Online te volgen via kerkdienstgemist.nl Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf)

  • Intenties: Voor de onlangs overleden parochianen: Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voor de onlangs overleden parochianen: Wim Kalkers, Toos Gordijn-Hoffmann, Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg. Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Rie van der Meer-Montanus, Ria Tacx-van Kampen, Wies van Oirschot, Henny van der Meer-Tijssen, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Jan Roeleven.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
Eucharistieviering. Voorganger: pater Adri Kortekaas O.S.B.
Met medewerking van het parochiekoor
Aanvang: 11:00 uur

  • Intenties: V Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie, Jan van der Krogtm Wil Hilgersom en overleden fam. leden, Bertus van Vliet, Ouders van Vliet- van Leeuwen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie- van Santen, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Greet Romijn-van Vliet.

Lees meer over het Hoogfeest van de Openbaring des Heren in de Encyclopedie (via kro-ncrv.nl)

Lezingen: Jes. 60,1-6 Ef. 3,2-3a.5-6 Mat. 2,1-12


KERSTBOODSCHAP PAUS FRANCISCUS

Op Kerstmorgen – alvorens de zegen Urbi et Orbi (voor de Stad en de Wereld) te geven – sprak paus Franciscus zijn traditionele kerstboodschap uit. Deze stond in het teken van ontmoeting en dialoog: “Het Woord van God, dat de wereld geschapen heeft en zin geeft aan de geschiedenis en aan de reis van de mens, is vlees geworden en is onder ons komen wonen,” aldus de paus.

“Het Woord is vlees geworden om met ons te dialogeren. God wil geen monoloog, maar een dialoog. Omdat God zelf, Vader en Zoon en Heilige Geest, een dialoog is, een eeuwige en oneindige gemeenschap van liefde en leven. Door naar de wereld te komen, in de persoon van het mensgeworden Woord, heeft God ons de weg gewezen van ontmoeting en dialoog.”

Lees de complete tekst van de kerstboodschap in Nederlandse vertaling (via kro-ncrv.nl)


KERSTNUMMER VAN TUSSENBEIDE VERSCHENEN

Achter in de kerken liggen ook exemplaren van het kerstnummer van het bisdomblad Tussenbeide. Bevat o.m. de volgende bijdragen:

Samen op weg met Kerstmis (3) — ‘Mijn ouders gaven me deze bijbel ‘. Interview met Tinke van der Willik (4-5) — Kerstraam (6) — 5x BIJZONDER | Woerden en omstreken (7-9) — Geloven in vitaliteit (10-12) — KORT NIEUWS (13) — KIEZEN VOOR DE KERK | Frank Raaphorst (14-15) — LAURENTIUS ZINGT | Midden in de Winternacht (16-17) — TIPS VAN LAURENTIUS | Lees, kijk, luister, proef (18) — Een netwerk van liefde (19, 22) — Bisdom Rotterdam op de kaart (20-21) — LAURENTIUS BEZOEKT | ‘Mijn hart is blij, maar ook verdrietig’. Zuster Elvira (22-23) — Het Woord is vlees geworden (24) — VRAAG & ANTWOORD | Wat betekent de menswording van God voor de menselijke waardigheid? (24-25) — LAURENTIUS HELPT | Dienen door te doen (26-27) — Samen op weg. Naast elkaar lopen achter Christus aan (28) — IN MEMORIAM EN PERSONALIA (29) — In gesprek over de bisschopensynode. Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio (30-31).

Ook beschikbaar als digitale versie (pdf)