Mededelingen & nieuws (5 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 5 januari 2022.

Beste mensen,

Zalig Nieuwjaar voor u, voor jou en al jullie dierbaren!

De kersttijd staat in het teken van in beweging zijn. ‘Transeamus’, kom ga mee naar Bethlehem. Het waren niet de groten der aarde die door God waren uitgekozen om naar de stal te komen, maar gewone mensen, die hun werk doen in de velden van Effrata. Tot hen komt het Woord van God.  Wat blijf je staan, heb geen angst en kom in beweging! Laten wij gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.

Dialoog — Ook de wijzen uit het oosten komen in beweging en brengen het Kerstkind hun hulde. Het kerstfeest is niet compleet zonder deze wijzen met hun kameel, beladen met geschenken. Zij gaan naar Jerusalem en vinden daar een andere koning, die niet in beweging komt, maar vast zit in macht en aanzien, ‘veilig’ in een machtig paleis. De drie wijzen symboliseren de drie continenten die toen bekend waren. Europa, Afrika en Azie. Maar ook de drie generaties. Ze waren niet van dezelfde leeftijd:  de blanke was een grijsaard,  de bruine een volwassen man,  de moor een jonge man, nog zonder baard. Geloven in de verlossing, geloven in Christus als de Zoon van God is een dialoog tussen volkeren en generaties!   

Nieuwjaar — Het nieuwe jaar begon met een zegen van Aaron: De Heer zegene en behoede u. Met die zegen mogen wij het nieuwe jaar ingaan en het Kind van de Vrede ontmoeten. De paus benoemde in zijn Vredesboodschap drie manieren om de duurzame vrede op te bouwen: de dialoog tussen de relaties, goed onderwijs en werkgelegenheid met daarbij goede sociale bescherming.  Luister en discussieer samen met elkaar, spreek af, wandel samen! Jongeren en senioren hebben elkaar nodig. Goed onderwijs is investeren in de toekomst. Daarbij is werk onmisbaar als schakel naar de vrede. Een uiting van jezelf en jouw gaven, jouw inzet voor kerk en samenleving. 

Doop — Aanstaande zondag sluiten wij alweer de kersttijd af met het feest van de Doop van de Heer. Jezus wordt gedoopt in de rivier de Jordaan. Hij treedt uit de anonimiteit en laat zich dopen. Dan klinkt er een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn Zoon, mijn welbeminde, luistert naar Hem’. De doop is een teken van verbondenheid, die verbondenheid met God en met zijn kerk krijgt verdere gestalte door het sacrament van het vormsel en het sacrament van de eucharistie. Ons doopsel mag ons onrustig maken om de Heer te blijven zoeken in ons gebed, in de vieringen in de kerk,maar ook in onze daden van liefde.

Verbinding — Hiernaast staat het Mariabeeld afgebeeld dat ik zo mooi vind. Maria met het Kind Jezus op haar schoot, beiden wijzend naar de Bijbel. Maria als levenstabernakel, Het Woord gedragen in haar schoot is de verbinding met het Levende Woord, wijst naar Christus. Mogen wij door lezen van de Schriften Christus op het spoor blijven komen. Mogen wij als gemeenschap met elkaar de eucharistie blijven vieren. Mogen wij in onze daden van liefde de Heer present blijven stellen in het leven van alle dag.

Kom in beweging, wees niet bang! Transeamus!!

Moge Maria onze voorspreekster zijn en moge de Heer ons allen blijven zegenen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter  Broeders 


ACTIE KERKBALANS KOMT ERAAN

De kerk blijft een plek van betekenis voor velen. Een plek met inspirerende vieringen, voor het opsteken van een kaarsje, een luisterend oor en praktische hulp. En dit blijven we doen, ook in het nieuwe jaar 2022!

Daarvoor zijn we wel afhankelijk van uw giften. De parochie ontvangt namelijk géén subsidie van de overheid.

Op dit moment zijn vrijwilligers in de parochiekernen druk bezig met de voorbereiding van de actie Kerkbalans. Die is bedoeld om te inventariseren welke bijdragen parochianen in 2022 reserveren om hun parochiekern financieel te steunen.

Eind januari ontvangt u een brief thuis met informatie en een antwoordstrook. Gelieve uw jaartoezegging te noteren op de antwoordstrook en in de bijgeleverde enveloppe te doen. Het inzamelen van deze enveloppen verschilt per parochiekern.

Geef om uw parochiekern. Geef naar vermogen aan uw parochiekern! — Beheercommissies regio oost


GOEDE-HERDERKERK: SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL 2021

De schrijfactie in Leiden en Zoeterwoude-Rijndijk/Leiderdorp heeft dit jaar 830 brieven en 618 kaarten opgeleverd (zie foto).

Hartelijk dank voor het meedoen, iedere brief is er één! — Ine Wiersma, Amnesty werkgroep


NIEUWSBRIEF SINT JAN

Er is een nieuwe aflevering verschenen van de Sint-Jan–nieuwsbrief voor de maand januari: nummer 2021/01 (pdf).

Lees hierin onder meer over: Kerst, een terugblik — Een nieuw jaar, wat gaat het ons brengen? — Gedicht ‘2022’ — Vieringenrooster.