Doop van de Heer (8-9 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 8-9 januari 2021: Doop van de Heer: Jes. 40,1-5.9-11 – Tit. 2,11-14;3,4-7 – Luc. 3,15-16.21-22


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 8 januari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 9 januari is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea ingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Eelko Brouwer. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 9 januari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (8 januari): Voor Simon en Gre van der Salm, Sjaak van der Salm, Joop en Gerarda Versteegen-Vergeer en hun zoon Jan.

Parochiekern De Goede Herder (9 januari): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Wim Kalkers, Toos Gordijn-Hoffmann, Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg, Trees Hosman-van der Maas. — Voor Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Marie Louise Bemelmans-Videc, Wil Ouwerkerk-Kershof, Petronella Kocken-Wensveen.

Parochiekern H. Laurentius (9 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 16 januari is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. — Gelieve uw kerkbezoek vooraf aan te melden. Dit kan per email of telefonisch naar het secretariaat. Zie verder de instructie Vieren op afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. 

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief, d.d. 9 januari (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 15 januari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 16 januari is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


EENVOUDIG LEVEN. BIJBELSTUDIES OVER HET GOEDE LEVEN (RECENSIE)

“In een wereld met oneindig veel keuzemogelijkheden én waarin we weten dat we hard bezig zijn de schepping kapot te maken, lopen we tegen allerlei vragen aan. Zeker voor gelovigen is de vraag wat het ‘goede leven’ in onze hedendaagse context precies is, of zou kunnen zijn, essentieel”, aldus Simone Ooms.

Zij bespreekt op de website van katholiek.nl het recent verschenen boek Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven. Hierin proberen Sam Jan en andere auteurs de ingewikkelde actualiteit en de Bijbel bij elkaar te brengen. Lees meer (via katholiek.nl)