Mededelingen & nieuws (12 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 12 januari 2022.

Alle kerstspullen zijn weer opgeruimd en naar de zolder gebracht. De basisscholen zijn gelukkig weer geopend. Met alle beperkingen gaan wij onze weg. We richten onze aandacht op al onze werkzaamheden. En al gauw vragen wij uw/jullie aandacht voor onze actie kerkbalans, die elk jaar in januari wordt gehouden. Het woord zegt het al: om onze kerk in balans te kunnen houden.

Balans — Als kerk willen wij allereerst een gemeenschap zijn waar wij als mensen op adem kunnen komen. Een plek waar wij mogen zijn wie ze zijn. Daar horen wij het Woord van de Heer en verbinden zijn Woord met ons leven. Zo vieren wij de sacramenten om gesterkt door de Heer Jezus zelf ons leven inhoud en vorm te geven. Ja, om zo in balans te zijn. Wat je ontvangt aan Gods’ Liefde, aan genade, mag je geven aan je medemens, aan de kerk, aan de samenleving. Dat geeft zin aan je bestaan, zin aan jouw leven.

Financiën — Maar balans betekent meer: het is ook de financiële situatie van iemands bedrijf, dus ook van onze kerk. Wat we moeten uitgeven, betalen, moet gecompenseerd worden met onze inkomsten. Nu in deze coronatijd blijven de uitgaven doorgaan, zelfs meer door de prijsstijgingen. En de inkomsten, door minder vieringen, dalen. Daarom vragen wij uw aandacht voor de Actie Kerkbalans 2022.

Doet u weer mee? — Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen niet krimpen, maar juist de boodschap van het evangelie uitdragen. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Zo zin geven aan ons bestaan. Daar hebben we uw steun bij nodig. Met uw bijdrage zegt u, zeg jij ‘ja’ tegen de kerk. Doet u weer mee met de kerkbalans 2022?  Veel dank!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


ADRIANUSJAAR VAN START

Praalgraf van Adrianus VI in de Romeinse kerk Santa Maria dell’Anima.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de in Utrecht geboren Adriaan Floriszoon tot paus werd gekozen. Ter gelegenheid daarvan ging eerder deze week in Nederland het Adrianusjaar van start. Dit herdenkingsjaar is een initiatief van een projectgroep onder leiding van Ad van der Helm, pastoor van de Nicolaasparochie in Zoetermeer, die in onze relatief onbekende landgenoot met zijn sobere levenshouding en zijn kritiek op de Romeinse curiekardinalen een voorloper van de huidige paus Franciscus ontwaart. Lees meer (via kro-ncrv.nl)