2e zondag door het jaar (15-16 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 15-16 januari 2021: 2e zondag door het jaar: Jes. 62, 1-5 – Kor. 12,4-11 – Joh. 2,1-12


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 15 januari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 16 januari is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 16 januari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders Wessel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (15 januari): Voor Simon en Gre van der Salm, Sjaak van der Salm, Joop en Gerarda Versteegen-Vergeer en hun zoon Jan.

Parochiekern De Goede Herder (16 januari): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Wim Kalkers, Toos Gordijn-Hoffmann, Aad Kuijken, pastoor Jan Schlatmann, Martin van Tilburg. — Voor overleden familie Boers-de Wolf, Jan Straathof, Simon Honselaar, Mieke Kransse-Willems, John Tijssen, Regina Paardekooper, Anneke van Rooijen-Vijlbrief, Annie van der Hulst-Zonneveld.

Parochiekern H. Laurentius (16 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Johan van Vliet, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Jan van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 23 januari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. — Gelieve uw kerkbezoek vooraf aan te melden. Dit kan per email of telefonisch naar het secretariaat. Zie verder de instructie Vieren op afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief, d.d. 9 januari (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 22 januari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 23 januari is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


PLANT VAN DE MAAND: PAARDENBLOEM

De redactie van de website katholiek.nl bespreekt elke maand de symbolische betekenis van een plant of bloem — onder het voorbehoud dat symboliek geen exacte wetenschap is: “De één geeft de ene betekenis aan een bloem, de ander een heel andere. Ze veranderen ook in de tijd. Zeventiende-eeuwse bloemstillevens kennen andere symboliek dan de verborgen ‘liefdesboodschappen’ uit de preutse Victoriaanse tijd.”

Deze maand: paardenbloem, symbool voor Jezus. Lees meer