Mededelingen & nieuws (19 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 19 januari 2022.

De film All or nothing (alles of niets) gaat over een gezin, waarin het gezamenlijk leven een sleur geworden is. De pit is eruit. De liefde tussen man en vrouw is sterk bekoeld en eenieder van het gezin irriteert zich aan elkaar en kibbelt de hele dag maar door. Er is verveling, lusteloosheid, de jeu is weg. Ja, ze bevinden zich op een doodlopende weg. Dan gebeurt er iets. De zoon krijgt een aanval die lijkt op een hartinfarct en dat alles verandert hun leven. Dat raakt hen. Ze groeien weer meer naar elkaar toe, verstaan elkaar en zien elkaar weer staan. Ja er komt weer glans op hun leven, diepte en zin in hun bestaan. De weg is weer open en begaanbaar en niet meer doodlopend. Herkenbaar in jouw eigen leven?

Het Woord — Als christenen mogen wij, met regelmaat, samenkomen rond het Woord en de Tafel van de Heer. Wij lezen het Woord, overdenken het, en laten het binnenkomen in ons hart om te landen op vruchtbare bodem.  Als christenen mogen wij geloven dat het Woord van God mens geworden is in Jezus. God deelt zichzelf mee in zijn woord, in Jezus. Aanstaande zondag horen wij dat Jezus naar de tempel gaat en voorleest en dan gebeurt er iets opmerkelijks. Hij doet de boekrol dicht en spreekt:  ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord, is thans in vervulling gegaan’. Zo beseft Jezus: ‘God heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid’.

Gaat het over mij? — Wie zijn die armen, wie gevangenen, wie de blinden, wie de verdrukten? Misschien zijn wij die zelf wel. Het zijn de mensen wier leven kleurloos en flets geworden is door welke reden dan ook. Ook ons leven kan zich op een doodlopende weg bevinden. Omdat het niet goed gaat met jou, je zit niet lekker in je vel. Door de lockdown? Of omdat je zorgen hebt over jouw gezondheid of van die van je kinderen. Omdat je merkt dat de liefde bekoeld is tussen jou en je partner. Je voelt je eenzaam of alleen. Omdat je gewoon de sleur van het alledaagse leven voelt. Of noemt u zelf allemaal maar op.

Bezinning — Als christenen zijn op weg naar het huis van de Vader. Het is niet meer zo gebruikelijk om daarin te geloven. Ik geloof zelf, dat ik op weg ben naar het huis van de Vader. Dat de Vader mij opwacht en thuis laat komen. Die gedachte mag mijn leven inhoud geven en de kracht om te blijven zoeken naar de liefde in het leven, de liefde die wij niet van ons zelf hebben, maar komt uit de hand van God.

Thuis — Daarom is die weg  begaanbaar als wij ons leven durven zien, als een weg die ergens toe leidt, naar een zin en een bestemming, als je het waagt om je eigen leven te zien in het licht van de Vader, Onze Schepper. Die wacht tot wij thuiskomen. Wij mogen dus beseffen dat wij door het doopsel ondergedompeld zijn met de kracht van de heilige Geest, die ons leven nieuwe kleur en glans geeft en doet inzien, dat wij leden zijn van eenzelfde lichaam en dus ook verantwoordelijkheid mogen dragen voor elkaar.

Kom in beweging: transeamus — Dat betekent een zoektocht naar de liefde niet alleen in ons eigen hart, maar ook in de harten van anderen. Ieder mens met respect zo behandelen en die zorg proberen te geven die de ander nodig heeft. Wordt niet moe te blijven zoeken naar de liefde in je eigen hart, naar de schat in de akker, wordt niet moe dat bij de ander te zoeken, wordt niet moe het goede te blijven doen. Zo mogen ook wij , dierbare medechristenen, door het lezen van de Schrift, onze roeping beseffen en kleur en glans geven aan ons eigen leven en aan dat van anderen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER: EERSTE COMMUNIEPROJECT GESTART

De voorbereidingen voor de Eerste Communie zijn weer van start gegaan!

Vanwege de maatregelen verliep de eerste kennismaking met de 12 communicantjes van komend voorjaar iets anders dan gewend en gepland. Verspreid in kleine groepjes met ieder maximaal één ouder, brachten de kinderen een bezoek aan de Goede-Herderkerk om via een ‘route’ door de kerkzaal bij Nicole, en vervolgens in het atrium bij Mariëlla, op afstand alvast kennis te maken. Een spannend moment altijd, maar gelukkig was het ijs snel gebroken!

Er werd alvast wat informatie uitgewisseld met zowel de ouders als de kinderen, en er zijn foto’s gemaakt voor het voorstelbord. Voor iedereen stond er een tasje klaar met een informatiebrief, een thuis-opdracht, het scheppingsverhaal en wat lekkers. Eind januari gaan de bijeenkomsten dan echt beginnen en zullen alle kinderen hun werkboek mee krijgen naar huis. We maken er een mooie voorbereidingstijd van met elkaar en gaan samen op weg naar zondag 22 mei; de Eerste Communie, waarvan het thema dit jaar is: “Mag ik je vriendje zijn?”. Wij hebben er zin in!

Namens de werkgroep Eerste Communie, Mariëlla Oerlemans


PAROCHIEKERN SINT JAN: OECUMENISCHE VIERING DORPSKERK ZOETERWOUDE

Aanstaande zondag 23 januari vindt er in de Dorpskerk te Zoeterwoude een oecumenische viering plaats waarin dominee Gea Smit en Margreet Onderwater voorgaan. Thema van de dienst is ‘Licht in het donker’. Aanvang: 10:00 uur.


NIEUWE AFLEVERING VAN LAUDATO SI KRANT

Onlangs verscheen aflevering 26 (januari 2022) van de Laudato Si Krant.

Hierin onder meer: Van de Belhamel — Laudato Si’ in praktijk gebracht — Wat zegt de Paus — Aandacht voor de vogels — Goede voornemens — Eco-tips

Ook beschikbaar als digitale versie (pdf)