3e zondag door het jaar (22-23 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 22-23 januari 2021: 3e zondag door het jaar: Neh. 8,2-4a.5-6.8-10 – 1 Kor. 12,12-30 of 12-14.27 – Luc. 1,1-4; 4,14-21


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 22 januari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 23 januari is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist António Pedrosa.. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 23 januari is er een oecumenische viering in de Dorpskerk te Zoeterwoud, waarin dominee G. Smit en Margreet Onderwater voorgaan. Thema: Licht in het donker
Aanvang: 10:00 uur

Op zondag 23 januari is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (22 januari): Voor Jan Versteegen. — Voor alle levende en overleden leden van de Barbaravereniging.

Parochiekern De Goede Herder (23 januari): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Wim Kalkers, pastoor Jan Schlatmann. — Voor Nel Bruines-Overmeer, Lies en Adriaan Vreeburg, Lina en Frits Labordus, Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Sacha Lim, Corrie Einfeld-Pfenniger, Lidy van Ruiten-Vogels, Leen van Velzen.

Parochiekern H. Laurentius (23 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Jan van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 30 januari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. — Gelieve uw kerkbezoek vooraf aan te melden. Dit kan per email of telefonisch naar het secretariaat. Zie verder de instructie Vieren op afstand (pdf). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief, d.d. 9 januari (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 29 januari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. LET OP: aanvang 16:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 30 januari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


KERK EN CORONA

De coronamaatregelen die de Rooms-Katholiek Kerk op 20 december instelde, zijn nog steeds van kracht. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment, waarop de overheid mogelijk nieuwe aanpassingen bekend zal maken. De bisschoppen zullen daarna de implicaties voor het kerkbezoek bespreken en communiceren. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)

In verband met de sociale beperkingen (1,5 meter afstand, mondkapjes etc.) gaat de aangekondigde nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmiddag 23 januari in het atrium van de Goede-Herderkerk helaas niet door. Er wordt gekeken naar een ontmoeting met de vrijwilligers later in het jaar — die dan hopelijk op passende wijze afscheid kunnen nemen van Wilbert van Erp als vice-voorzitter van het parochiebestuur, en kennis kunnen maken met diens opvolger Jan van Trigt.


INFORMATIE OVER HET PROJECT VAN DE ADVENTSACTIE 2021

De adventsactie in de HH. Petrus-en-Paulusparochie van enkele weken geleden richtte zich op de verbetering van de gezondheidszorg in Somalië. De collecte-opbrengst was bestemd voor een gezondheidscentrum in de Somalische stad Burdhubo, dat professionele geboortezorg en begeleiding biedt aan zwangere vrouwen, jonge moeders en pasgeborenen.

De investeringen in dit gezondheidscentrum middels zonnepanelen, getraind zorgpersoneel en traditionele vroedvrouwen uit de lokale gemeenschap beginnen te renderen, zo laat directeur Vastenactie Peter van Hoof in een recent nieuwsbericht weten. “De cijfers spreken voor zich: in Burdhubo overleed afgelopen jaar niet één vrouw bij de bevalling. Het jaar ervoor waren dat er 77,” aldus Van Hoof, die alle betrokkenen hartelijk dankt voor hun financiële steun. — Regina Krowinkel, namens de werkgroep MOV

Lees meer (via vastenactie.nl)


MARIA EN DE EUROPESE VLAG

Twaalf gouden sterren op een blauwe achtergrond… Wie weet dat de Europese vlag geïnspireerd is op Maria?

Zie voor een korte geschiedenis van de Europese vlag de bijdrage op de website van kerknet.be

Lees meer