4e zondag door het jaar (29-30 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 29-30 januari 2021: 4e zondag door het jaar: Jer. 1,4-5.17-19 – 1 Kor. 12,31-13,13 of 13,4-13 – Luc. 4,21-30


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 29 januari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. LET OP: aanvang thans weer 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 30 januari is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst.. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 30 januari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (29 januari): Voor Bertus Oostdam, overleden ouders Den Blanken-van den Bosch.

Parochiekern De Goede Herder (30 januari): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Pater Leo van Ulden, Wim Kalkers, pastoor Jan Schlatmann. — Voor Annie en Dick van der Hulst, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven;, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven, Anneke van Rooijen.

Parochiekern H. Laurentius (30 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Van Boheemen-van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 6 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist António Pedrosa. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief (zie hieronder) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 5 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. LET OP: aanvang thans weer 19:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (zie hieronder) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 6 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


NIEUWSBRIEVEN SINT-JAN EN DE GOEDE HERDER

Deze week verscheen de nieuwsbrief van parochiekern Sint-Jan, voor de maand januari. Hierin onder meer: Vieringenrooster — Kerkbalans 2022 — Kinderkerk (6 februari) — Pastoraatgroep.
Ook beschikbaar als digitale versie (pdf).

Zondag liggen achter in de Goede Herderkerk weer gedrukte exemplaren van de nieuwsbrief, d.d. 30.1.2022. Hierin onder meer: Vieringenrooster — Pater van Ulden overleden — Informatie over Adventsactie 2021 — Voorbereidingen E.H. Communie weer van start — Vieringen in de Goede-Herderkerk, Terugblik op 2021 — Hoe komt een livestream vanuit de Goede-Herderkerk tot stand?
Ook beschikbaar als digitale versie (pdf).


NIEUWE PODCAST-SERIE: BIDDEN MET DE PSALMEN

Vanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen. Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk.

Onlangs startte Nikolaas Sintobin sj. een gebedstraject rond de psalmen, geïnspireerd door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola.

Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen? 

De serie is opgedeeld in vijf thema’s: openkomen voor God — het kwaad — de navolging van Jezus — het lijden — de verrijzenis.

Een co-productie van Bidden Onderweg en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Beluister de podcast (via biddenonderweg.org)