5e zondag door het jaar (5-6 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 5-6 februari 2022: 5e zondag door het jaar: Jes. 6,1-2a.3-8 – 1 Kor. 15,1-11 of 15,3-8.11 – Luc. 5,1-11


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 5 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. LET OP: aanvang thans weer 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 6 februari is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 6 februari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (5 februari): Voor Gijsbertus Versteegen, Johanna Versteegen-Vink, Huib Versteegen, Riet Versteegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder (6 februari): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Pater Leo van Ulden. — Voor Alie Rotteveel, Wim Kalkers, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden Familie Bruines-Kortekaas, Wies van Oorschot, Henny van der Meer-Tijssen, Trees Hosman.

Parochiekern H. Laurentius (6 februari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie van Boheemen- van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Apollonia van Schie-van Santen (jaargetijde), Wil Hilgersom en overleden familieleden, voor een goede uitslag, voor Jan van der Krogt (jaargetijde), Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch..


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
 • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
 • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
 • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 13 februari is er een woord- en gebedsviering waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 12 februari is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J.  voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. LET OP: aanvang thans weer 19:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 13 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


PAROCHIES EN CORONA: PASTORAAL BULLETIN

Onlangs publiceerde het bisdom Rotterdam het Pastoraal Bulletin 2021, gewijd aan het thema ‘Parochies en corona’. De uitgave is ook beschikbaar als digitale versie (pdf)

Uit het voorwoord van bisschop Van den Hende: “Dit pastoraal bulletin biedt een kijkje in de wereld van een aantal parochies in een tijd waarin we voortdurend ook rekening dienen te houden met omstandigheden als gevolg van corona. Hoe gaan de parochies om met de nodige beperkingen en maatregelen? Hoe blijft er in het dagelijkse leven van parochies toch ook ruimte voor de voortgang van het geloof, de hoop en de liefde, en is er sprake van een zeker elan ondanks beperkingen en tegenslagen met het oog op kansen die geboden worden en uitdagingen waarvoor parochies zich gesteld zien. De coronatijd toont de kwetsbaarheid van ons samenleven aan, maar geeft ook de kans om te ontdekken dat we als Kerk niet uit het veld zijn geslagen zolang we ons vasthouden aan de Heer, en zijn drievoudige zending van verkondigen, vieren en dienen zo goed mogelijk gestalte blijven geven.”

De brochure bevat diverse interessante bijdragen, met nuttige tips en lessen voor de toekomst. Hier een overzicht van de inhoud:

 • Kerkopbouw; Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld (6)
 • Vrijwilligers aan het woord; parochie Pax Christi (10)
 • Kerkmuziek; Cantor of koor? (12)
 • Kerkmuziek; Voorstellen voor repertoire (16)
 • Diaconie; Coronacrisis houdt diaconie spiegel voor (18)
 • Vrijwilligers aan het woord; parochie Heilige Drie-Eenheid (23)
 • Catechese; In het teken van de weg (25)
 • Vrijwilligers aan het woord; Missione Cattolica Italiana in Olanda (30)
 • Jongeren; Aandacht geven is belangrijk (32)
 • Vrijwilligers aan het woord; parochie Sint Jan de Doper (36)
 • Vieren; Streamen een blijvertje? (38)

WEGTREKKEN UIT DE VERWARRING — COLUMN SIM D’HERTEFELD

“We leven verwarde levens in een verwarde wereld. Hoe zou het zijn om weg te trekken uit de verwarring? Om eindelijk weer voor onszelf te ervaren?” Sim D’Hertefeld over buitenkant en binnenkant, over het verschil tussen beleven en ervaren. Lees meer (via kerknet.be)