Mededelingen & nieuws (9 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 9 februari 2022.

“Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods”, aldus Jezus in de Bergrede. Waarom benoemt Jezus positief wat wij als mensen negatief ervaren? Het lijkt wel of Jezus ons op een andere manier naar de werkelijkheid wil laten kijken. Wie in armoede leeft, heeft vaak als levensdoel om eens tot de rijken te willen behoren. Zo wil Jezus niet leven. Hij wil niet het menselijk succes tot doel van zijn leven maken, maar Hij heeft God als ideaal, als begin en einde van zijn leven. Van daaruit spreekt hij woorden van geluk uit over allen die vastgelopen zijn in hun leven

Kansen — In de zesdelige serie ‘Sander en de kloof’ bespreekt Sander Schimmelpenninck de kloof in Nederland tussen arm en rijk. Hij laat een verschil zien tussen de kansen die mensen krijgen en ontvangen. Als kinderen in een rijk gezin geboren worden, krijgen zij meer kansen en uitdagingen dan kinderen in minder welvarende gezinnen. Privé-scholen zijn hiervan een goed voorbeeld en wat dacht u van de jubelton? Is dat wat Jezus bedoelt met: “Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods”?

Prestatiedrang — We kennen allemaal de gevolgen van het najagen van menselijk succes. Onze samenleving wordt opgejaagd door de druk van economie en prestatie. Er zijn steeds meer mensen die dreigen te verdrinken in de massaliteit, mensen die ziek worden, een burn-out krijgen. Er gaan stemmen op voor een andere manier van omgaan met elkaar. Wie wil die woorden horen? Wie luistert ernaar? Als mens hebben wij toch de neiging om hogerop te willen en ons leven te spiegelen aan wie succes hebben?

Koninkrijk van God — Vertrouw op God en vindt een veilige schuilplaats, zegt de grote profeet Jeremia. Slechts weinigen wilden luisteren naar die nieuwe zienswijze van de profeet. Het moet niet zo zijn dat de arme streeft naar de rijkdom van de rijke. Maar de rijke moet leren zien dat hij zijn bezit kan delen met anderen. De zelfgenoegzame burger moet warm gaan lopen voor het Koninkrijk van God.

Nieuwe zienswijze — Met de zaligsprekingen wil Jezus de ogen en de harten van mensen richten op een andere orde, een ander perspectief: gerechtigheid en vrede: toekomst voor eenieder. Jezus wil onze heersende denkpatronen doorbreken en wil dat we ons leven afstemmen op God en Gods koninkrijk. God inspireert de mens om zijn leven, zijn bezit, alles wat hij is en heeft, te delen met medemensen en zo elkaar kansen en mogelijkheden te gunnen ten dienste van Gods Koninkrijk. Tot opbouw van een wereld waarin mensen die lijden geholpen worden, waar oorlog is, wij ons in zetten voor de vrede, waar mensen huilen, wij ze proberen te laten lachen. Toch goed dat er een God is, zei eerder Gerard Reve al!!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


VERSCHENEN: NIEUWSBRIEF REGIO ZUID

Onlangs verscheen de februari-aflevering van het Het Geluid van Zuid, de nieuwsbrief van de parochiekernen in de Regio Zuid van de Petrus-en-Paulusparochie. Ook beschikbaar in een digitale versie (pdf). Hierin onder meer: ‘Luisterend op weg naar de kerk van morgen’ (Marlene Falke over het synodaal proces). — In memoriam pater Leo van Ulden O.F.M. — Informatiemiddag op 19 februari over kerkverbouwing en kerksluiting.