6e zondag door het jaar (12-13 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 12-13 februari 2022: 6e zondag door het jaar: Jer. 17,5-8 – 1 Kor. 15,12.16-20 – Luc. 6,17.20-26


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 12 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 13 februari is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 13 februari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochie-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (12 februari): Voor Cock van Meurs, Wim van Veen en overleden familie, Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven, overleden familie Roeleven-den Hollander en Brussel, Theo Berg en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder (13 februari): Voor een bijzondere intentie. — Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Pater Leo van Ulden, Hans van Ruiten. — Voor Kees van Hoof, Truus de Boer0van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Marie Louise Bemelmans-Videc, Wil Ouwerkerk-Kershof, Petronella Kocken-Wensveen, Toos Gordijn-Hoffmann.

Parochiekern H. Laurentius (13 februari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk- Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Pater Leo van Ulden.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 20 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 19 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 20 februari is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


VERSCHENEN: RONDOM PETRUS EN PAULUS

Onlangs verscheen aflevering 4 van Rondom Petrus en Paulus, het nieuwsblad van onze parochie.

Hierin onder meer: bericht van het overlijden van pater Leo van Ulden, informatie over het synodale proces en nieuws uit de regio’s. Tevens stelt Jan van Trigt, de nieuwe vice-voorzitter, zich voor. Gedrukte exemplaren liggen achterin de kerkgebouwen. Hier ook beschikbaar als digitale versie (pdf).


14 FEBRUARI: VALENTIJNSDAG

Aankomende maandag is het Valentijnsdag. Feestdag van alle geliefden én van de meest gecommercialiseerde heilige, Sint-Valentijn. Op de website van kerknet.be vind je antwoord op veel Valentijnvragen. Lees meer