Mededelingen & nieuws (16 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 16 februari 2022.

Je kunt een ander zien als bondgenoot of als een tegenstander, als vriend of vijand, als geestverwant of andersdenkende. Aanstaande zondag wordt in de liturgie afgerekend met het zogenaamde ‘vijanddenken’. Dit denken kan heel diep in ons zitten. Wij hebben onze mening en visie, onze eigen rechten en principes, ons eigendom en ons territorium. En wie daaraan komt, is nog niet klaar met mij! Je laat toch niet zomaar over je lopen. Wij zijn toch geen watjes. Of wel soms?   Als iemand je een hak heeft gezet, dan komt er wel een keer een gelegenheid om hem of haar terug te pakken. Ja, zo redeneert het vijandsdenken.

De rijdende rechter — Misschien kijk je wel eens naar de televisieprogramma’s van de rijdende rechter of het familiediner. Het gaat vaak hard tegen hard en het is doorgaans geen verheffend schouwspel. Maar soms zie je gelukkig ook een verzoenende houding en zoeken mensen naar een oplossing of een nieuw begin van contact. Dat geeft ruimte en schept toekomst voor alle partijen. Ook in de grote wereld speelt het mee tussen de Oekraïne en Rusland, spannende tijden!

Barmhartig — Jezus leert ons de vicieuze cirkel van de vergelding te doorbreken. Dat betekent dus niet met gelijke munt terugbetalen. Wees barmhartig zoals Uw hemelse Vader barmhartig is, oordeelt niet en veroordeelt niet. U denkt misschien: deze woorden staan ver van de harde realiteit van het moderne leven. Mensen hebben overal een mening over, gefundeerd of niet gefundeerd en schreeuwen deze van de daken. Hoe reageren wij bijvoorbeeld op een opmerking die ons diep kwetst en veel verdriet doet? Antwoorden wij op dezelfde manier terug en doen wij er zelfs nog een schepje bovenop door een oude koe uit de sloot te halen? Of kunnen wij rustig blijven en een woord spreken waardoor wij meer tot elkaar komen? Het leven duurt toch te kort om ruzie te maken. Zonde van je tijd en energie.

Meer dan het gewone — Jezus vraagt van ons meer dan het gewone. Hij vraagt van ons om ontwapenende mensen te zijn. Mensen die ervoor zorgen dat conflicten niet escaleren maar wegen zoeken van verzoening en vergeving. Want de vergeldingsgedachte is een moordend principe, dat alleen maar ellende oplevert. Dat kunnen wij doorbreken door barmhartig te zijn. Misschien is dat wel het nieuwe normaal. Wat een droom!!

Wel een opdracht voor ons allen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders