1e zondag veertigdagentijd (5-6 maart)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 5-6 maart 2022: 1e zondag van de veertigdagentijd:  Deut. 26,4-10 – Rom. 10,8-13 – Luc. 4,1-13


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 5 maart is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 6 maart is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 6 maart is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (5 maart): Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Huib en Riet Versteegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder (6 maart): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Gitty Kok – de Wit, Ton Buikstra, Pater Leo van Ulden, Hans van Ruiten. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas,
Wies van Oorschot, Henny van der Meer-Tijssen, Trees Hosman-van der Maas, Jan van der Ploeg, Piet Dooyenburgh.

Parochiekern H. Laurentius (6 maart): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Pater Leo van Ulden, Otto Havik, Paul de Winter.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 9 maart beginnen we weer met de woensdagochtendvieringen. Aanvang: 10:00 uur. Ook de gezellige aansluitend koffiedrinken in het atrium, georganiseerd door de dames van De Herdershof gaat dan weer van start. Dus komt allen! Mocht U vervoer naar de kerk nodig hebben, neem dan contact op met Heleen Brouwer (email: hebrotin@planet.nl) of het secretariaat. — Donderdag 10 maart is er een oecumenische vesperviering in de Goede-Herderkerk; aanvang: 19:15 uur. Lees meer. — Zondag 13 maart is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. Gezinsviering met voorstellen van communicanten; tevens terugkomdag voor de communicanten van 2021. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 6.3.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint JanZaterdag 12 maart is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius —  Zondag 13 maart is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


VASTENACTIE 2022

Ook dit jaar hebben de MOV-afdelingen van de parochie HH. Petrus en Paulus gekozen voor een project van Fidesco: de renovatie van het ziekenhuis St. Gabriel in Conakry, Guinee. De Bisschoppelijke Vasten-en Adventsactie hebben dit project tot eigen doel verkozen. Twee jaar geleden hebben wij ook geld ingezameld voor dit medisch centrum.

Mede door de komst van COVID-19 is het zaak dat binnen het ziekenhuis geen besmettingen plaatsvinden. Om dit te voorkomen, dienen de muren in de buitenwachtruimte  betegeld te worden, de verloskundige afdeling en alle buitenmuren geschilderd te worden. De renovatie zal de kwaliteit van de geleverde gezondheidszorg en daarmee het behandelresultaat verder verbeteren. Verder werkt een schoon gebouw enerzijds aantrekkelijk en anderzijds nodigt het uit om het voorbeeld te volgen en hygiene ook bij de clienten thuis te verbeteren.

In het ziekenhuis werken 60 Guineese werknemers (40 lokale artsen en verpleegkundigen, 10 verloskundigen en 10 mensen voor het beheer en onderhoud van de gebouwen.) Er wordt streng op toegezien dat corruptie geen kans krijgt. Iedere twee jaar stuurt Fidesco acht vrijwilligers naar St. Gabriel toe. Dit zijn artsen, verpleegkundigen en een manager.

Voor dit project is € 16.000 nodig. De collectes zouden € 12.000 moeten bijeenbrengen. Als dit streefbedrag gehaald wordt, vult de Bisschoppelijke Vasten-en Adventsactie met € 4.000 aan. Dat moet lukken, want Fidesco krijgt eveneens steun van de St. Maartenparochie uit de Bollenstreek, de Josephparochie uit Amsterdam, de Tilburgse Goede-Herderparochie en de Gemeenschap Emmanuel.

U kunt uw bijdrage geven achter in de kerken. Daartoe zal er een collectebus bij de uitgang staan. Ook vindt u op de folders en op de posters een QR code.  Verder kunt u uw gift storten op bankrekening NL21INGB 0000005850 van Vastenactie  te Den Haag. Vergeet dan niet het projectnummer 401846 te vermelden.  Zie ook www.vastenactie.nl

Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’Regina Krowinkel